Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Bancassurance w coraz większym kryzysie

    Sprzedaż polis w bankach ciągle spada i z kwartału na kwartał składka przypisana w tym kanale dystrybucji jest coraz niższa. Jednak o ile do niedawna klienci odchodzili głównie od zakupu w bankach polis inwestycyjnych, tak dziś spadki widać też w ochronnych polisach na życie oraz w ubezpieczeniach majątkowych.

Pomiń ramkę z podcastem

Rewolucja cyfrowa wpływa na płatności

Kategoria: Waluty
Nowi gracze, nowe metody i nowe systemy, napędzane przez rewolucję cyfrową, wpływają na kształt rynku płatności. Dużą rolę do odegrania mają w tym zakresie instytucje zapewniające stabilność systemową, w tym banki centralne.
Rewolucja cyfrowa wpływa na płatności

Analizy i badania

Lasy znikają wolniej, ale pandemia im nie służy

Lasy znikają wolniej, ale pandemia im nie służy

W ciągu ostatnich dwóch dekad wylesianie i degradacja lasów na świecie spowolniły, ale realizacja międzynarodowych ustaleń dotyczących ich ochrony i odtworzenia pozostawia sporo do życzenia. Pandemia im również nie sprzyja.

Narodowy Bank Kanady o przewadze firm rodzinnych na giełdzie

Kategoria: Rynki kapitałowe
Kanadyjskie rodzinne spółki giełdowe w długim okresie wykazują wyższe zwroty niż pozostałe firmy z parkietu w Toronto. Lepiej też sobie poradziły w ostatnim kryzysie finansowym. W dużej mierze do tych osiągnięć przyczyniły się kobiety.
Narodowy Bank Kanady o przewadze firm rodzinnych na giełdzie

Pandemia COVID-19 a współpraca przedsiębiorstw

Kategoria: Sektor niefinansowy
W dyskursie prowadzonym w kontekście pandemii zarówno na poziomie naukowym, jak i publicystycznym pojawia się wiele pytań o to, które zmiany będą miały charakter przejściowy, a które prawdopodobnie staną się tendencjami, towarzyszącymi nam długo, aż do kolejnego przesilenia cywilizacyjnego.
Pandemia COVID-19 a współpraca przedsiębiorstw
więcej analiz i badań

Wywiady

W edukacji powinniśmy mieć większe ambicje

Kategoria: Trendy gospodarcze
Najwyższy koszt epidemiologicznego reżimu w edukacji płacą najmłodsi i najsłabsi uczniowie. Międzynarodowe badania pokazują jednak, że jeszcze przed pandemią poziom nauczania w polskich podstawówkach był niesatysfakcjonujący – oceniają Maciej Jakubowski i Tomasz Gajderowicz z Evidence Institute i WNE UW.
W edukacji powinniśmy mieć większe ambicje

Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Kategoria: Polityka pieniężna
Zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę - powiedział w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego Prezes NBP Prof. Adam Glapiński.
Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Pandemia ożywiła rynek kapitałowy

Kategoria: Rynki kapitałowe
Mimo galopujących zmian technologicznych, rynki finansowe jeszcze przez dekady będą wyglądały podobnie, jak dziś: będą nimi rządziły chciwość i strach, a ludzie będą popełniali błędy finansowe – mówi prof. Krzysztof Borowski z warszawskiej SGH.
Pandemia ożywiła rynek kapitałowy

BŚ: W wyniku pandemii ubóstwo na świecie niestety wzrośnie

Kategoria: Instytucje finansowe
W wyniku pandemii ubóstwo na świecie wzrośnie. Bank Światowy planował likwidację ekstremalnego ubóstwa do 2030 roku, jednak już wiadomo, że tego celu nie uda się osiągnąć, mimo znacznie zwiększonej skali działania BŚ – mówi Katarzyna Zajdel-Kurowska, Dyrektor wykonawczy w Banku Światowym.
BŚ: W wyniku pandemii ubóstwo na świecie niestety wzrośnie
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Globalne łańcuchy wartości po pandemii COVID-19

Wyniki badań wskazują, że międzynarodowa sieć wzajemnie połączonych łańcuchów dostaw w dalszym ciągu ma kluczowe znaczenie dla produkcji podstawowych towarów i usług. Lokalna koncentracja produkcji prowadzi do osłabienia aktywności gospodarczej i niższych dochodów w skali globalnej.
VoxEU

Jak ludzie reagują na rzadkie zdarzenia?

Nasze wyniki empiryczne sugerują, że w przypadku COVID-19, ludzie reagują w sposób współmierny do zagrożeń, na jakie są narażeni. Fakt, że w obliczu takich wydarzeń ludzie zachowują się – ogólnie rzecz biorąc – racjonalnie, nie oznacza jednak, że w czasie obecnej pandemii nie ma żadnej roli dla...

In English

Ukraine: living on borrowed money

Next year Ukraine will have to incur a huge debt in order to make ends meet. However, there are fewer and fewer creditors willing to provide it with the necessary financing. In the draft budget for 2021 the Ukrainian government assumed a deficit of 6 per cent, which means that it has to borrow UAH 704 billion, or approximately USD 25 billion.

Polecamy

Podstawowe wykresy
Jubileusz Obserwatora Finansowego
Dane makroekonomiczne