Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Liczba cyfrowych banków rośnie, ale zyski są niepewne

    Wprawdzie liczba banków świadczących usługi wyłącznie online nieustannie rośnie i mogą się pochwalić wyższą efektywnością kosztową, jednak niewielu udało się wykorzystać efekt skali i osiągnąć stabilne zyski.

Pomiń ramkę z podcastem

Inflacja mieszka w morskich portach

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Do zaledwie 1,5 proc. zmalał wskaźnik bezczynności mierzący intensywność morskich przewozów w świecie. Ograniczenia w transporcie obok braku chipów do urządzeń elektronicznych to nieoczekiwana bariera szybkiego wyjścia globalnej gospodarki z kryzysu, a także okazja do odrobienia strat z czasu pandemii.
Inflacja mieszka w morskich portach

Demografia zmieni priorytety rozwoju

Kategoria: Społeczeństwo
Z 55 proc. w 2018 r. do dwóch trzecich zwiększy się w najbliższych trzech dekadach liczba ludności świata żyjącej w miastach. Jedynym regionem, gdzie liczba ludności w miastach będzie się kurczyć jest środkowa i wschodnia część Europy. W przyszłości dla jej mieszkańców ważniejsze mogą być szpitale niż szkoły.
Demografia zmieni priorytety rozwoju

Analizy i badania

Dwadzieścia lat minęło

Dwadzieścia lat minęło

Niedawno ukazała się 20. edycja raportu na temat międzynarodowej roli euro. Jego autorzy piszą, że zastosowanie euro poza granicami kraju macierzystego nie zmieniło się w jakiś znaczący sposób na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Jednak pojawia się novum - nawiązanie do CBDC.

W stronę inwestycji infrastrukturalnych, z pomocą PPP

Kategoria: Sektor niefinansowy
Inwestycje infrastrukturalne mogą stać się silnym motorem ożywienia gospodarczego po kryzysie COVID-19. Prowzrostowy potencjał tych inwestycji powinny wykorzystać zwłaszcza kraje Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (ang. Central, Eastern and Southeastern Europe, CESEE)
W stronę inwestycji infrastrukturalnych, z pomocą PPP

Irlandzki sektor bankowy dekadę po globalnym kryzysie finansowym

Kategoria: Instytucje finansowe
Największe irlandzkie banki w najbliższej przyszłości muszą dokończyć transformację cyfrową oraz odzyskać rentowność, bo jest to obecnie element negatywnie wpływający na atrakcyjność inwestycyjną irlandzkiego sektora bankowego.
Irlandzki sektor bankowy dekadę po globalnym kryzysie finansowym
więcej analiz i badań

Wywiady

Niemcy chcą eksportować swoje zielone ambicje i zielone technologie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niemcy planują przyspieszenie w realizacji polityki klimatycznej. Tamtejszy przemysł transformacji się jednak nie obawia, czeka tylko na regulacyjne impulsy. Niemcy będą teraz przekonywać świat do swoich zielonych ambicji – mówi Michal Kędzierski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.
Niemcy chcą eksportować swoje zielone ambicje i zielone technologie

Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Kategoria: Trendy gospodarcze
W 2007 r. ceny mieszkań nominalnie były takie jak teraz, ale nasze dochody o wiele niższe. Dlatego średnia pensja nie starczała nawet na 0,3 mkw. mieszkania, a dziś starczy jednak na 0,76 mkw. – mówi dr hab. Jacek Łaszek, profesor SGH i doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP.
Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Wywiad ze Stefanem Ingvesem, prezesem Riksbanku

Kategoria: Waluty
Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, rozmawia ze Stefanem Ingvesem, prezesem banku centralnego Szwecji (Riksbanku), w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego:
Wywiad ze Stefanem Ingvesem, prezesem Riksbanku
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję

Transfery fiskalne o mniejszej wartości wypłacane większej grupie gospodarstw domowych o niskich dochodach stymulują łączną konsumpcję bardziej niż większe transfery przekazywane węższej grupie gospodarstw.
VoxEU

Rząd jako inwestor w przedsięwzięciach wysokiego ryzyka

Poleganie w większym stopniu na prywatnych rynkach kapitałowych umożliwiło rządom ograniczenie utrudnień inwestycyjnych, poprawę alokacji kapitału, a tym samym zwiększenie lokalnej innowacyjności - przekonują autorzy badania.

In English

The pandemic has accelerated the business cycle

“The process of cyclical economic slowdown began already at the turn of 2019. Both the current and the forecasted path of the synthetic indicator of the current situation would be similar, even if the coronavirus pandemic hadn’t broken out,” write NBP economists in the Quick Monitoring Survey.

Polecamy

Podstawowe wykresy
Jubileusz Obserwatora Finansowego
Dane makroekonomiczne