Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Obecny kryzys jest wyjątkowy

    Elżbieta Mączyńska, Grzegorz Jeż
    Polikryzys jest zjawiskiem nowym, ponieważ nakładanie się wielu kryzysów na siebie utrudnia wypracowanie skutecznego rozwiązania – mówi prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W wywiadzie także o epidemii samotności, społeczeństwie zmęczenia i innych czynnikach, którym często nie poświęcamy należytej uwagi.

Ukraina derusyfikuje swoją gospodarkę

Kategoria: Trendy gospodarcze
O konieczności rozwiązania problemu z potężnymi rosyjskimi wpływami w ukraińskiej gospodarce nad Dnieprem mówiono od dawna, jednak robiono w tym zakresie niewiele. Po wybuchu wojny w Kijowie wzięto się za derusyfikację nie tylko szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kulturalnej, ale i obszaru gospodarczego, a proces z miesiąca na miesiąc nabiera rozpędu.
Ukraina derusyfikuje swoją gospodarkę

Jak kryzys energetyczny wpływa na gospodarki światowe

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ostatnie wydarzenia dobitnie pokazują, że utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego jest istotnym wyzwaniem zarówno dla UE, jak i krajów członkowskich NATO. Pozostaje ono kluczowym czynnikiem strategicznym dla administracji rządowej, sektora wojskowego i prywatnego.
Jak kryzys energetyczny wpływa na gospodarki światowe

Analizy i badania

Postępująca fragmentacja geoekonomiczna źródłem zagrożeń

Postępująca fragmentacja geoekonomiczna źródłem zagrożeń

Deglobalizacja, spowolnienie lub schyłek globalizacji, decoupling (rozdzielenie), protekcjonizm, zakłócenia, chaos, niepewność, niestabilność w systemie globalnym – w ostatnich miesiącach słowa te zdominowały debatę publiczną. Co się jednak kryje za nimi?

Kursy płynne jak demokracja

Kategoria: Polityka pieniężna
Era płynnych kursów walutowych kończy właśnie 50 lat. Jeśli za początek międzynarodowego systemu walutowego przyjmiemy 1871 r., to okres ten jest najdłużej trwającym  epizodem w ponad 150 letniej historii systemu. Dlatego warto tej rocznicy poświęcić nieco naszej uwagi.
Kursy płynne jak demokracja

Czy dyskusja o marnowaniu energii elektrycznej ma sens?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej może wiązać się ze zmianą niektórych nawyków, ale nie musi prowadzić do obniżenia standardu życia i rezygnacji z codziennego parzenia kawy.
Czy dyskusja o marnowaniu energii elektrycznej ma sens?
więcej analiz i badań

Wywiady

Płacimy wyższą cenę za szok wojenny

Kategoria: Trendy gospodarcze
Z pandemią rządy radziły sobie bardzo ekspansywną polityką budżetową i to były dość dobre posunięcia, bo już w 2021 roku osiągnęliśmy poziomy sprzed pandemii. Kwestia tej góry pieniędzy, która trafiła do gospodarki byłaby pewnie znacznie łagodniej rozładowywana gdyby nie 24 lutego 2022 r. i olbrzymie szoki podażowe, który spowodowały kilkukrotne wzrosty cen surowców – mówi prof. Henryk Wnorowski, członek Rady Polityki Pieniężnej. W wywiadzie także jego ocena dwóch ekonomicznych debat Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu.
Płacimy wyższą cenę za szok wojenny

Fundamentalna rola banków centralnych w czasach kryzysów

Kategoria: Trendy gospodarcze
Konsekwentnie realizujemy programy rozwojowe i uważnie obserwujemy to, co się dzieje w naszym kraju i jego otoczeniu. Jeżeli na horyzoncie pojawi się sytuacja kryzysowa, podejmujmy odpowiednie decyzje. To jest prosta recepta, którą ekonomista może podać – mówi prof. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej.
Fundamentalna rola banków centralnych w czasach kryzysów

Mamy powody do umiarkowanego optymizmu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki właściwej polityce gospodarczej i działaniom adaptacyjnym na przestrzeni kończącej się właśnie zimy nie zrealizował się pesymistyczny scenariusz związany z kryzysem na rynku nośników energii - mówi dr Piotr Boguszewski z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.
Mamy powody do umiarkowanego optymizmu
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Europejskie firmy pod gradem ciosów

Wojna w Ukrainie doprowadziła do znacznego spadku eksportu krajów UE do Rosji i Ukrainy oraz wzrostu cen energii i surowców, co odbija się na zyskach firm. W artykule rozpatrujemy kwestię odporności (resilience) firm na wstrząsy, a także zagrożeń dla ich przyszłej działalności inwestycyjnej.
VoxEU

Wpływ nowych technologii na pracowników, zawody i kwalifikacje

Spadek udziału zawodów rutynowych w ogólnej liczbie zatrudnionych przypisuje się zwykle zmianom technologicznym i organizacyjnym. W artykule autorzy wykorzystują dane z poziomu firm w celu zrozumienia tego rodzaju zmian zachodzących w Niemczech. Stwierdzają, że zmiany technologiczne i organizacyjne...

In English

Our monetary strategy has served us well for many years, providing anchor to the overall macroeconomic stability

The proper diagnostic on the inflationary nature is a key in adequate calibration of the policy response – thinks Anita Angelovska-Bezohska, Governor of the National Bank of the Republic of North Macedonia.