Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Słońce na Ziemi: czysta energia i pokój na świecie

    Fuzja termojądrowa to przyszłość energetyki – nie emituje CO2, a wymaga niewielkich ilości powszechnie dostępnego paliwa. Technologia zapewniająca cywilizacyjny skok jest blisko, jednak jeśli Zachód pożałuje pieniędzy na jej rozwój, to dorobek ten wykorzysta kto inny – tłumaczy dr Marcin Jakubowski, fizyk Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.

Pomiń ramkę z podcastem

Kariera absolwentów uczelni wyższych od czasu Wielkiej Recesji

Kategoria: Społeczeństwo
W przypadku nowych absolwentów wchodzących na rynek pracy w latach 2009 i 2010 zanotowano niższe stopy zatrudnienia oraz niższe płace. Jednak pogorszenie perspektyw dla młodych pracowników w rzeczywistości nastąpiło jeszcze przed recesją i utrzymywało się w okresie ożywienia gospodarczego.
Kariera absolwentów uczelni wyższych od czasu Wielkiej Recesji

Wartość aktywów banków wyższa niż polskie PKB

Kategoria: Rynki kapitałowe
Po raz pierwszy aktywa sektora bankowego w Polsce w połowie 2020 r. były wyższe niż 100 proc. PKB. To wciąż poziom bezpieczny i prawie trzy razy niższy niż w strefie euro. Niestety zyskowność banków straciła swoją dynamikę.
Wartość aktywów banków wyższa niż polskie PKB

Analizy i badania

W Finlandii mniejszym wyzwaniem pandemia niż demografia

W Finlandii mniejszym wyzwaniem pandemia niż demografia

Finlandia należy do nielicznych państw, które unikają drugiej fali pandemii. Dlatego jej gospodarka nie doświadcza głębokiego spadku. Długookresowym wyzwaniem stają się koszty starzenia społeczeństwa. Finowie próbują je zmniejszyć.

Czynniki behawioralne w zarządzaniu finansami firm a makroekonomia

Kategoria: Sektor niefinansowy
Jak błędy o podłożu psychologicznym wpływają na decyzje menedżerów na poziomie mikro i jak agreguje się to w gospodarce w ujęciu makro? Szczególną rolę odgrywa tu błąd nadmiernej pewności siebie.
Czynniki behawioralne w zarządzaniu finansami firm a makroekonomia

Nad Dnieprem spór o pieniądze z helikoptera

Kategoria: Waluty
Pandemia postawiła przed borykającą się z problemami gospodarczymi Ukrainą poważne wyzwanie – z jednej strony rosnący deficyt budżetowy, z drugiej - coraz bardziej słabnący, realny sektor gospodarki. Zarówno budżet, jak i gospodarka potrzebują potężnych pieniędzy, których nie ma.
Nad Dnieprem spór o pieniądze z helikoptera
więcej analiz i badań

Wywiady

Chiny nie przegrają gospodarczo na pandemii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Łańcuchy produkcyjne będą zmodyfikowane z powodu pandemii, ale Chiny nie muszą przez to stać się wielkim przegranym recesji – uważa dr hab. Paweł Pasierbiak, kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS.
Chiny nie przegrają gospodarczo na pandemii

Nieruchomości komercyjne czekają na lepsze czasy

Kategoria: Sektor niefinansowy
Dla inwestorów na rynku polskich nieruchomości komercyjnych obecnie nie ma alternatywy, gdyż kryzys ogarnął cały świat. Przyjęli strategię: na przeczekanie – mówi dr Krzysztof Olszewski z Wydziału Analiz Rynku Nieruchomości Departamentu Stabilności Finansowej NBP w rozmowie z Dariuszem Rostkowskim.
Nieruchomości komercyjne czekają na lepsze czasy

Gospodarce USA wciąż trzeba pomagać

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Oczekuję, że w IV kwartale wzrost PKB w USA obniży się zdecydowanie, ale nie zakładam spadku PKB, nawet bez stymulacji fiskalnej do końca roku. Jednocześnie jeśli dno aktywności  faktycznie było w kwietniu, to będzie to najgłębsza i najkrótsza recesja w historii Stanów Zjednoczonych - mówi dr Paweł Skrzypczyński z DAE NBP.
Gospodarce USA wciąż trzeba pomagać

Banki nie dmuchają na zimne przy udzielaniu kredytów

Kategoria: Usługi finansowe
W analizowanej w lipcu i sierpniu próbie ponad 700 firm odmowa udzielenia kredytów była bardzo rzadka i dotyczyła kilku proc. respondentów. W szczególności, marginalne było zjawisko odmowy finansowania dobrego projektu inwestycyjnego ze względu na nadmierną ostrożność banków.
Banki nie dmuchają na zimne przy udzielaniu kredytów
więcej wywiadów

Inni piszą

NBER

Kariera absolwentów uczelni wyższych od czasu Wielkiej Recesji

W przypadku nowych absolwentów wchodzących na rynek pracy w latach 2009 i 2010 zanotowano niższe stopy zatrudnienia oraz niższe płace. Jednak pogorszenie perspektyw dla młodych pracowników w rzeczywistości nastąpiło jeszcze przed recesją i utrzymywało się w okresie ożywienia gospodarczego.
VoxEU

Stagnacja marż japońskich przedsiębiorstw

Podczas gdy marże przedsiębiorstw z USA i innych krajów rozwiniętych wzrastają, to podobne tendencje nie występują w Japonii. Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość marż w Japonii jest wiek przedsiębiorstw, przy czym starsze z nich cieszą się znacznie wyższą pozycją na tamtejszym rynku.

In English

The mandates of central banks

One of the fundamental issues related to the activity of central banks is the wording and the meaning of their mandates. A thorough examination of these mandates is important and should enable us to assess the validity of the actions undertaken by the monetary authorities.

Polecamy

Podstawowe wykresy
Jubileusz Obserwatora Finansowego
Dane makroekonomiczne