Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Jak naprawić Indie?

    Piotr Rosik
    „Prawdziwa demokracja, wysoka świadomość obywatelska i troska o dobro wspólne to podstawa do zrównoważonego rozwoju Indii” – przekonuje znany ekonomista Ashoka Mody na kartach książki „India is Broken”.

Ukraina derusyfikuje swoją gospodarkę

Kategoria: Trendy gospodarcze
O konieczności rozwiązania problemu z potężnymi rosyjskimi wpływami w ukraińskiej gospodarce nad Dnieprem mówiono od dawna, jednak robiono w tym zakresie niewiele. Po wybuchu wojny w Kijowie wzięto się za derusyfikację nie tylko szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kulturalnej, ale i obszaru gospodarczego, a proces z miesiąca na miesiąc nabiera rozpędu.
Ukraina derusyfikuje swoją gospodarkę

Jak kryzys energetyczny wpływa na gospodarki światowe

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ostatnie wydarzenia dobitnie pokazują, że utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego jest istotnym wyzwaniem zarówno dla UE, jak i krajów członkowskich NATO. Pozostaje ono kluczowym czynnikiem strategicznym dla administracji rządowej, sektora wojskowego i prywatnego.
Jak kryzys energetyczny wpływa na gospodarki światowe

Analizy i badania

Rekordowe i nadmiarowe zyski globalnych koncernów paliwowych

Rekordowe i nadmiarowe zyski globalnych koncernów paliwowych

Nie notowane wcześniej zyski globalnych firm paliwowych wpłynęły na wprowadzenie podatku od ich nadzwyczajnych dochodów. Może on jednak przynieść także niekorzystne konsekwencje.

W co grają Niemcy z Chinami?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wiele niemieckich firm jest uzależniona od towarów i surowców sprowadzanych z Chin. Rośnie świadomość tego zjawiska i presja, by ograniczyć jego skalę.
W co grają Niemcy z Chinami?

Postępująca fragmentacja geoekonomiczna źródłem zagrożeń

Kategoria: Trendy gospodarcze
Deglobalizacja, spowolnienie lub schyłek globalizacji, decoupling (rozdzielenie), protekcjonizm, zakłócenia, chaos, niepewność, niestabilność w systemie globalnym – w ostatnich miesiącach słowa te zdominowały debatę publiczną. Co się jednak kryje za nimi?
Postępująca fragmentacja geoekonomiczna źródłem zagrożeń
więcej analiz i badań

Wywiady

Obecny kryzys jest wyjątkowy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Polikryzys jest zjawiskiem nowym, ponieważ nakładanie się wielu kryzysów na siebie utrudnia wypracowanie skutecznego rozwiązania – mówi prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W wywiadzie także o epidemii samotności, społeczeństwie zmęczenia i innych czynnikach, którym często nie poświęcamy należytej uwagi.
Obecny kryzys jest wyjątkowy

Ostrożnie z euro!

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dla Chorwacji euro zawsze było naturalną walutą, tak jak przedtem tę rolę faktycznej waluty odgrywała marka zachodnioniemiecka. W Chorwacji za rodzimymi walutami zawsze stała obca waluta. Obecna sytuacja i przejście do strefy euro niczego więc nie zmieni, bo jest to dla Chorwatów czymś zupełnie naturalnym – mówi prof. Leon Podkaminer.
Ostrożnie z euro!

Już w 2040 r. algorytm może zabrać ci pracę

Kategoria: Trendy gospodarcze
Większość badaczy sztucznej inteligencji prognozuje, że między 2040-2050 roku algorytmy osiągną poziom ogólnej inteligencji człowieka. Ta perspektywa niebezpiecznie się zbliża, a za mało mówimy o tym w debacie publicznej – uważa prof. Jakub Growiec z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.
Już w 2040 r. algorytm może zabrać ci pracę

Płacimy wyższą cenę za szok wojenny

Kategoria: Trendy gospodarcze
Z pandemią rządy radziły sobie bardzo ekspansywną polityką budżetową i to były dość dobre posunięcia, bo już w 2021 roku osiągnęliśmy poziomy sprzed pandemii. Kwestia tej góry pieniędzy, która trafiła do gospodarki byłaby pewnie znacznie łagodniej rozładowywana gdyby nie 24 lutego 2022 r. i olbrzymie szoki podażowe, który spowodowały kilkukrotne wzrosty cen surowców – mówi prof. Henryk Wnorowski, członek Rady Polityki Pieniężnej. W wywiadzie także jego ocena dwóch ekonomicznych debat Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu.
Płacimy wyższą cenę za szok wojenny
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Wydajność pracy w czasie pandemii: rola realokacji międzybranżowej

Na początku kryzysu COVID-19 wydajność pracy wzrosła, a następnie trend ten uległ szybkiemu odwróceniu w ciągu roku 2021. Artykuł dostarcza nowych danych z wielu krajów na temat branżowych źródeł tych zmian wydajności.
VoxEU

Europejskie firmy pod gradem ciosów

Wojna w Ukrainie doprowadziła do znacznego spadku eksportu krajów UE do Rosji i Ukrainy oraz wzrostu cen energii i surowców, co odbija się na zyskach firm. W artykule rozpatrujemy kwestię odporności (resilience) firm na wstrząsy, a także zagrożeń dla ich przyszłej działalności inwestycyjnej.

In English

We are Guided by Our Mandate

The price stability is the crucial factor for the Swiss central bank and our mandate is to bring inflation down says Martin Schlegel, Vice Chairman of the Governing Board, Swiss National Bank.