Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Mechanizm nędzy – studium przypadku „rajskiej” wyspy

    Słyszysz Haiti, myślisz – znój, głód i nędza. A to przecież Karaiby, gdzie słońce, biały piasek i piękne palmy na plażach. Nie umierać, a żyć w takim raju by się chciało. Czyżby spadła na niego i na jego mieszkańców klątwa? Spadła, ale nie nadprzyrodzona, a w pełni materialna.

Pomiń ramkę z podcastem

Raje podatkowe wypaczają statystyki inwestycji transgranicznych

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
W 2017 roku papiery wartościowe wyemitowane przez spółki z siedzibą w rajach podatkowych — głównie tzw. ośrodkach finansowych offshore (offshore financial centers) — stanowiły 10 proc. wartości wyemitowanych i pozostających w obiegu obligacji korporacyjnych na całym świecie i około 8 proc. globalnych akcji przedsiębiorstw.
Raje podatkowe wypaczają statystyki inwestycji transgranicznych

Znika praca dla słabiej wykształconych

Kategoria: Społeczeństwo
O niemal 11 pkt. proc. zmalała w ciągu dwóch ostatnich dekad w krajach OECD liczba zatrudnionych ze średnim wykształceniem. Automatyzacja i globalny outsourcing zmniejszają popyt na ich pracę. Światowe kryzysy, takie jak pandemia, przyspieszają polaryzację rynku pracy, na której tracą „średniacy”.
Znika praca dla słabiej wykształconych

Analizy i badania

Taksonomia, czyli jak UE standaryzuje definicję zrównoważonych aktywów

Taksonomia, czyli jak UE standaryzuje definicję zrównoważonych aktywów

Unijny plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego przewiduje wprowadzenie jednolitego systemu klasyfikacji form działalności gospodarczej oraz standardów dotyczących zielonych obligacji.

Banki w czasie pandemii – potrzeba zmiany modeli biznesowych

Kategoria: Instytucje finansowe
Pandemia COVID-19 wywołała nagły i nieoczekiwany zwrot w perspektywach funkcjonowania gospodarki. Rozpoczęły się trudne czasy dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Taka zmiana nie mogła pozostać bez wpływu na sektor bankowy, który jest nierozerwalnie związany ze sferą realną, ponieważ prowadzi rachunki gospodarstw domowych i przedsiębiorców oraz udziela im kredytów.
Banki w czasie pandemii – potrzeba zmiany modeli biznesowych

Klimat w polityce pieniężnej

Kategoria: Ekologia
Kwestie klimatyczne stają się ważnym elementem rozważań i działań wielu banków centralnych, a już niedługo Europejski Bank Centralny może stać się pierwszym, który będzie uwzględniał ekologię w ramach realizacji celów polityki pieniężnej.
Klimat w polityce pieniężnej
więcej analiz i badań

Wywiady

Realne jest odbicie w kształcie „V”. Przynajmniej na razie.

Kategoria: Sektor niefinansowy
Ankietowane firmy wskazują, że w pierwszej fazie odbicie może być nawet V-kształtne; bo nie widać uszkodzeń sfery podażowej gospodarki – mówi dr Piotr Boguszewski, odpowiedzialny w NBP za szybki monitoring przedsiębiorstw.
Realne jest odbicie w kształcie „V”. Przynajmniej na razie.

Konkurencja w polskim handlu obniża nam ceny

Kategoria: Sektor niefinansowy
Zmiany w polskim handlu detalicznym są dezinflacyjne, czemu sprzyja coraz powszechniejsze porównywanie cen i zamawianie produktów przez internet. Nie oznacza to jednak, że tak będzie zawsze – mówią pracownicy Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Konkurencja w polskim handlu obniża nam ceny

Dlaczego złoto wróciło do łask

Kategoria: Rynki kapitałowe
Złoto znów zaczęło odgrywać rolę bezpiecznej przystani. Ale powrót do standardu złota to scenariusz o nikłym stopniu prawdopodobieństwa – mówi Krishan Gopaul, analityk Market Intelligence – World Gold Council (WGC).
Dlaczego złoto wróciło do łask

Pandemia nie zmieni naszych zachowań konsumpcyjnych

Kategoria: Usługi finansowe
Pandemia nie zmieni istotnie naszych zachowań konsumpcyjnych. Kryzys nie będzie miał także wielkiego wpływu na nawyki Polaków w zakresie oszczędzania – uważa prof. dr hab. Dominika Maison, dziekan Wydziału Psychologii UW.
Pandemia nie zmieni naszych zachowań konsumpcyjnych
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Panika związana z koronawirusem napędza wzrost popytu na gotówkę

W wielu krajach dotkniętych koronawirusem ilość pieniędzy w obiegu istotnie wzrosła. Podczas gdy odgórne blokady gospodarek oraz zwiększone korzystanie ze sklepów internetowych doprowadziły do ograniczenia tradycyjnej funkcji gotówki jako środka wymiany, wydaje się, że zostało to skompensowane z naddatkiem...
VoxEU

Potencjał do pracy zdalnej w różnych lokalizacjach

Miasta – a w szczególności stolice – cechują się zazwyczaj większym udziałem zawodów pozwalających na podjęcie pracy zdalnej. To może częściowo rekompensować negatywne skutki ekonomiczne działań związanych z pandemią koronawirusa.

In English

Not all bets are off: Polish gambling sector hit by downturn

In late June, figures from the Polish Ministry of Finance showed that gambling revenues in Poland declined in the first five months of 2020, although newly regulated products helped mitigate drops in online betting and land-based gaming.

Polecamy

Podstawowe wykresy
Jubileusz Obserwatora Finansowego
Dane makroekonomiczne