Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Kłopoty tureckiej liry

    Turcja od trzydziestu lat utrzymuje szybkie tempo wzrostu, przekraczające średnio 4,5 proc. rocznie. Okresy szybkiego wzrostu są jednak przerywane kryzysami finansowymi i okresami recesji, która cofa kraj o kilka lat. Od 1990 r. Turcja przeżyła kilka kryzysów, a obecnie jest na skraju kolejnego.

Pomiń ramkę z podcastem

Prezes Glapiński: rozpoczynamy prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki

Kategoria: Waluty
Działania NBP w czasie pandemii pomogły ograniczyć spadek PKB w Polsce w tym roku oraz będą wspierały ożywienie aktywności w 2021 r. Według ekspertów NBP dokonane poluzowanie polityki pieniężnej zwiększy PKB aż o 1,4 pkt. proc. łącznie w tym i przyszłym roku – poinformował prezes NBP prof. Adam Glapiński.
Prezes Glapiński: rozpoczynamy prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki

Pandemia zwiększa obecność państwa w gospodarce

Kategoria: Polityka pieniężna
Pandemia COVID-19 wraz ze wszystkimi negatywnymi skutkami ekonomicznymi zwiększyła na niespotykaną dotychczas skalę społeczne oczekiwania na większe zaangażowanie sektora publicznego w gospodarkę i pomoc obywatelom.
Pandemia zwiększa obecność państwa w gospodarce

Analizy i badania

Jak pandemia COVID-19 zmieni państwa opiekuńcze?

Jak pandemia COVID-19 zmieni państwa opiekuńcze?

Tak jak COVID-19 zmienia oblicze wielu sektorów gospodarki prywatnej i publicznej, tak też zmienia państwa opiekuńcze. Pandemia spowodowała, że polityka społeczna państw uległa wzmocnieniu.

Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska? Rynek jest odpowiedzią!

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zmiany klimatyczne i związany z tym wzrost temperatury nie są jedynymi, pierwszymi i z pewnością nie ostatnimi, zagrożeniami przed którymi stają społeczeństwa, czy cywilizacje. Jak pokazuje historyczne doświadczenie, zagrożenia te zwykle były rozwiązywane dzięki kreatywności i inwencji człowieka.
Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska? Rynek jest odpowiedzią!

Pakiet protekcjonizmu

Kategoria: Sektor niefinansowy
Polska jest unijnym liderem w międzynarodowym transporcie drogowym, ale z powodu unijnego Pakietu Mobilności może przestać nim być. Pod koniec października nasz kraj i sześć innych państw unijnych, zaskarżyło ów pakiet do TSUE.
Pakiet protekcjonizmu
więcej analiz i badań

Wywiady

W 2020 r. szukaliśmy bezpieczeństwa w gotówce

Kategoria: Waluty
Obecnie zaopatrywanie gospodarki w banknoty i monety przebiega bez żadnych zakłóceń. Wszystko odbywa się zwyczajnie, bez napięć, z jakimi mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. Możemy zatem przystąpić do prac nad strategią bezpieczeństwa gotówki – mówi Krzysztof Kowalczyk, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
W 2020 r. szukaliśmy bezpieczeństwa w gotówce

Słońce na Ziemi: czysta energia i pokój na świecie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Fuzja termojądrowa to przyszłość energetyki – nie emituje CO2, a wymaga niewielkich ilości powszechnie dostępnego paliwa. Technologia zapewniająca cywilizacyjny skok jest blisko, jednak jeśli Zachód pożałuje pieniędzy na jej rozwój, to dorobek ten wykorzysta kto inny – tłumaczy dr Marcin Jakubowski, fizyk Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.
Słońce na Ziemi: czysta energia i pokój na świecie

Chiny nie przegrają gospodarczo na pandemii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Łańcuchy produkcyjne będą zmodyfikowane z powodu pandemii, ale Chiny nie muszą przez to stać się wielkim przegranym recesji – uważa dr hab. Paweł Pasierbiak, kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS.
Chiny nie przegrają gospodarczo na pandemii

Nieruchomości komercyjne czekają na lepsze czasy

Kategoria: Sektor niefinansowy
Dla inwestorów na rynku polskich nieruchomości komercyjnych obecnie nie ma alternatywy, gdyż kryzys ogarnął cały świat. Przyjęli strategię: na przeczekanie – mówi dr Krzysztof Olszewski z Wydziału Analiz Rynku Nieruchomości Departamentu Stabilności Finansowej NBP w rozmowie z Dariuszem Rostkowskim.
Nieruchomości komercyjne czekają na lepsze czasy
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Wpływ stymulacji rynku obligacji przez Fed na przedsiębiorstwa

Firmy w celu poprawy płynności finansowej preferowały emitowanie obligacji korporacyjnych na rynkach kapitałowych. Znaczną część tych emisji wykorzystano na spłatę uprzednio zaciągniętych kredytów i zwiększenie portfela aktywów płynnych. To ożywienie na rynku długu nie doprowadzi prawdopodobnie do...
NBER

Kariera absolwentów uczelni wyższych od czasu Wielkiej Recesji

W przypadku nowych absolwentów wchodzących na rynek pracy w latach 2009 i 2010 zanotowano niższe stopy zatrudnienia oraz niższe płace. Jednak pogorszenie perspektyw dla młodych pracowników w rzeczywistości nastąpiło jeszcze przed recesją i utrzymywało się w okresie ożywienia gospodarczego.

In English

European green finance

Sustainability has become a buzzword among financial professionals. From large hedge funds to smaller investors, the demand for “green” financial products has been on the rise in recent years. Now, it seems like the COVID-19-related global health crisis might push the green agenda even further.

Polecamy

Podstawowe wykresy
Jubileusz Obserwatora Finansowego
Dane makroekonomiczne