Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Historia trzech koron oraz więzów je łączących

    Wiadomość o nowych porozumieniach swapowych z udziałem trzech skandynawskich banków centralnych obiegła świat 12 listopada 2020 r. Po wielu latach podążania różnymi drogami kraje te zaczynają ze sobą współpracować. Można nawet mówić o powrocie do korzeni.

Pomiń ramkę z podcastem

Pandemia zwiększa obecność państwa w gospodarce

Kategoria: Polityka pieniężna
Pandemia COVID-19 wraz ze wszystkimi negatywnymi skutkami ekonomicznymi zwiększyła na niespotykaną dotychczas skalę społeczne oczekiwania na większe zaangażowanie sektora publicznego w gospodarkę i pomoc obywatelom.
Pandemia zwiększa obecność państwa w gospodarce

Kariera absolwentów uczelni wyższych od czasu Wielkiej Recesji

Kategoria: Społeczeństwo
W przypadku nowych absolwentów wchodzących na rynek pracy w latach 2009 i 2010 zanotowano niższe stopy zatrudnienia oraz niższe płace. Jednak pogorszenie perspektyw dla młodych pracowników w rzeczywistości nastąpiło jeszcze przed recesją i utrzymywało się w okresie ożywienia gospodarczego.
Kariera absolwentów uczelni wyższych od czasu Wielkiej Recesji

Analizy i badania

Wzrost płacy minimalnej zwiększa produktywność pracowników

Wzrost płacy minimalnej zwiększa produktywność pracowników

Im wyższe ceny domów, tym właściciele mniej chętnie je sprzedają; każdy potwierdzony przypadek koronawirusa zwiększa sprzedaż jedzenia w internecie o ok. 5 proc.; wzrost płacy minimalnej zwiększa produktywność pracowników. To tylko niektóre z wniosków z najnowszych, ekonomicznych badań naukowych.

Ubożenie zachodniej klasy średniej po globalnym kryzysie finansowym

Kategoria: Społeczeństwo
Okres po 2008 r., szczególnie w Azji, był korzystny dla uboższych populacji oraz klasy średniej. Nie był natomiast dobry dla klasy średniej w krajach zachodnich oraz dla górnego 1 proc. najbogatszych osób na świecie. Jeśli trendy te utrzymają się, to luka pomiędzy Zachodem a Azją będzie w dalszym ciągu się zmniejszać, aż w końcu całkowicie zniknie.
Ubożenie zachodniej klasy średniej po globalnym kryzysie finansowym

W Finlandii mniejszym wyzwaniem pandemia niż demografia

Kategoria: Społeczeństwo
Finlandia należy do nielicznych państw, które unikają drugiej fali pandemii. Dlatego jej gospodarka nie doświadcza głębokiego spadku. Długookresowym wyzwaniem stają się koszty starzenia społeczeństwa. Finowie próbują je zmniejszyć.
W Finlandii mniejszym wyzwaniem pandemia niż demografia
więcej analiz i badań

Wywiady

Słońce na Ziemi: czysta energia i pokój na świecie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Fuzja termojądrowa to przyszłość energetyki – nie emituje CO2, a wymaga niewielkich ilości powszechnie dostępnego paliwa. Technologia zapewniająca cywilizacyjny skok jest blisko, jednak jeśli Zachód pożałuje pieniędzy na jej rozwój, to dorobek ten wykorzysta kto inny – tłumaczy dr Marcin Jakubowski, fizyk Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.
Słońce na Ziemi: czysta energia i pokój na świecie

Chiny nie przegrają gospodarczo na pandemii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Łańcuchy produkcyjne będą zmodyfikowane z powodu pandemii, ale Chiny nie muszą przez to stać się wielkim przegranym recesji – uważa dr hab. Paweł Pasierbiak, kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS.
Chiny nie przegrają gospodarczo na pandemii

Nieruchomości komercyjne czekają na lepsze czasy

Kategoria: Sektor niefinansowy
Dla inwestorów na rynku polskich nieruchomości komercyjnych obecnie nie ma alternatywy, gdyż kryzys ogarnął cały świat. Przyjęli strategię: na przeczekanie – mówi dr Krzysztof Olszewski z Wydziału Analiz Rynku Nieruchomości Departamentu Stabilności Finansowej NBP w rozmowie z Dariuszem Rostkowskim.
Nieruchomości komercyjne czekają na lepsze czasy

Gospodarce USA wciąż trzeba pomagać

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Oczekuję, że w IV kwartale wzrost PKB w USA obniży się zdecydowanie, ale nie zakładam spadku PKB, nawet bez stymulacji fiskalnej do końca roku. Jednocześnie jeśli dno aktywności  faktycznie było w kwietniu, to będzie to najgłębsza i najkrótsza recesja w historii Stanów Zjednoczonych - mówi dr Paweł Skrzypczyński z DAE NBP.
Gospodarce USA wciąż trzeba pomagać
więcej wywiadów

Inni piszą

NBER

Kariera absolwentów uczelni wyższych od czasu Wielkiej Recesji

W przypadku nowych absolwentów wchodzących na rynek pracy w latach 2009 i 2010 zanotowano niższe stopy zatrudnienia oraz niższe płace. Jednak pogorszenie perspektyw dla młodych pracowników w rzeczywistości nastąpiło jeszcze przed recesją i utrzymywało się w okresie ożywienia gospodarczego.
VoxEU

Stagnacja marż japońskich przedsiębiorstw

Podczas gdy marże przedsiębiorstw z USA i innych krajów rozwiniętych wzrastają, to podobne tendencje nie występują w Japonii. Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość marż w Japonii jest wiek przedsiębiorstw, przy czym starsze z nich cieszą się znacznie wyższą pozycją na tamtejszym rynku.

In English

Gold is back in favor

Gold has once again become a safe haven for investors. However, a return to the gold standard is a scenario that is unlikely to materialize – says Krishan Gopaul, Market Intelligence Analyst at the World Gold Council (WGC).

Polecamy

Podstawowe wykresy
Jubileusz Obserwatora Finansowego
Dane makroekonomiczne