Christos Pitelis


Christos Pitelis: USA mają innowacyjność, Europa swój model społeczny

Christos Pitelis: USA mają innowacyjność, Europa swój model społeczny

Christos Pitelis, Marek Pielach
Christos Pitelis: The US has its innovation, Europe its social model

Christos Pitelis: The US has its innovation, Europe its social model

Christos Pitelis, Marek Pielach