Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

MFW: RPP powinna być gotowa do dalszych podwyżek stóp

MFW: podtrzymuje prognozy dynamiki PKB Polski w ’23 na 0,3 proc.

Polska Agencja Prasowa

USA: Indeks PMI composite w marcu 2023 r. wyniósł 53,3 pkt

Polska Agencja Prasowa

MFW: Polski sektor bankowy stabilny

Polska Agencja Prasowa

USA: Indeks PMI w przemyśle w marcu 2023 r. wyniósł 49,3 pkt

Polska Agencja Prasowa

USA: Indeks PMI w usługach w marcu 2023 r. wyniósł 53,8 pkt

Polska Agencja Prasowa

MFW: Polska powinna unikać luzowania fiskalnego w ’23

Polska Agencja Prasowa

USA: Zamówienia na dobra trwałe w lutym 2023 r. spadły 1 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

CPB: W styczniu ’23 World Trade Monitor spadł o 0,1 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

GUS: Handel odczuwa wzrost stóp procentowych

Polska Agencja Prasowa