Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

W 2023 r. 16,0 proc. populacji UE było zagrożone ubóstwem

Polska Agencja Prasowa

USA: Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA wzrósł o 0,9 proc.

Polska Agencja Prasowa

W Europie do 2030 r. będzie ponad 75 mln aut elektrycznych

Polska Agencja Prasowa

KE uruchamia procedurę nadmier. deficytu wobec Polski

Polska Agencja Prasowa

EBC: W IV nadwyżka obr. bieżących (sa) strefy euro: 38,6 mld euro

Polska Agencja Prasowa

GUS: W VI poprawa obecnych nastrojów konsumenckich

Polska Agencja Prasowa

GUS: W VI przesunięcie oczekiwań konsum. w kierunku niższej infl.

Polska Agencja Prasowa

UK: Ceny konsumpcyjne w maju wzrosły o 2,0 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

USA: Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 0,9 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

USA: Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 0,1 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa