Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Rada UE zatwierdziła rozporz. o subsydiach zagranicznych

Polska Agencja Prasowa

IIF: Światowy dług w III kw. ‘22 spadł do około 290 bln dol.

Polska Agencja Prasowa

ZUS: Deficyt FUS w 2027 r. może wynieść 91,4–143,8 mld zł

Polska Agencja Prasowa

MF: Nadwyżka budżetowa JST po III kw. ’22 r.: prawie 14,9 mld zł

Polska Agencja Prasowa

Koszt ustawy zamr. ceny gazu dla gosp. dom. w ’23: 30 mld zł

Polska Agencja Prasowa

GUS: Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo – III kw. ‘22

Polska Agencja Prasowa

GUS: W X w portach przeładowano 12,7 mln ton ładunków

Polska Agencja Prasowa

GUS: Bezrobocie wg BAEL w III kw. 2022 r.: 2,9 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: W X nowe zamówienia w przemyśle: +21,4 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GUS: Wydajność pracy w przemyśle w okresie I–X +10,1 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa