Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP odkupił na przetargu outright 8 serii obligacji za łącznie 5,4 mld zł

NBP w I kwartale dokonał transakcji FX swap na parze CHF/PLN

Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce w II wzrosła o 4,3 proc. rdr

Produkcja przemysłu w eurolandzie w II spadła o 1,0 proc. mdm

MZ: Obostrzenia przedłużone o tydzień, od 19 IV otwarte przedszkola i żłobki

NBP: Na zysk NBP w ’20 pozytywnie wpłynął wynik z zarządzania rezerwami w wys. 6,9 mld zł

Glapiński: Przy niskich stopach proc. rynek kapitałowy powinien odgrywać większą rolę

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych w marcu wyniosła 3,904 mld zł

Glapiński: Dalsza konsolidacja może niekorzystnie wpłynąć na konkurencję w sektorze finan.

MF: Poziom 4,6 zł/euro nie jest niepokojący