Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

USA: Liczba miejsc pracy w XI wzrosła o 245 tys., bezrob. 6,7 proc.

USA: Deficyt handlowy USA w X wzrósł do 63,1 mld dolarów

RPP: Część członków spodziewa się wyższej inflacji

Morawiecki: Ewentualny ubytek środków UE sfinansowany w kraju

Gentiloni, KE: UE uruchomi fundusz odbudowy nie zważając na weto

MF planuje wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych VAT

Michel: UE nadal negocjuje umowę handlową z Wielką Brytanią

MZ: Bez zmian w obostrzeniach pand. do 27 XII, stab. w połowie ’21

Nowelizacja dopuszczająca handel w niedzielę – 6 XII ’20 – podpisana

OECD: NBP ew. rozszerzy skup akt. i wprow. ujemne st. w syt. kryzysu