Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP: Podaż pieniądza (M3) we IX +8,6 proc. rdr, mdm +0,6 proc.

Eurostat: Polski dług publiczny w II kw. ’21 wyniósł 57,4 proc. PKB

Indeks PMI w usługach strefy euro w X: 54,7 pkt. Prognoza: 55,4 pkt.

Indeks PMI w przemyśle strefy euro w X: 58,5 pkt. Prognoza: 57,1 pkt.

Sprzedaż detal. w W.Brytanii we IX:-0,2 proc. mdm. Prognoza:+0,6

290 tys. nowych bezrobotnych w USA w ub. tyg. Konsensus: 297 tys.

Kraska: Na wzrost zakażeń będziemy reagować regionalnie

W IX za podwyżką stóp o 190 pb. był K. Zubelewicz, 3 członków RPP za podwyżką o 15 pb.

Bank centralny Turcji obniżył benchmarkową stopę repo o 200 pb

GUS: Sprzedaż det. w cenach stałych we IX +5,1 proc. rdr