Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP: Banki w IV wypłaciły gosp. dom. odsetki od depozytów

Polska Agencja Prasowa

NBP: W IV spadła wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. dom.

Polska Agencja Prasowa

NBP: Wartość kredytów konsump. ogółem spadła w IV

Polska Agencja Prasowa

NBP: Podaż pieniądza (M3) w kwietniu wzrosła o 8,2 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

EBC: Podwyżka stóp procentowych o 50 pb nie jest w konsensusie EBC

Polska Agencja Prasowa

W. Brytania: Indeks PMI w usługach i przemyśle w maju

Polska Agencja Prasowa

GUS: Nakłady inwest. firm po I kw. ’22 r. + 1,3 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GUS: W V ogólny wskaźnik koniunktury dla Polski wyniósł 98,6

Polska Agencja Prasowa

PMI strefy euro w usługach i przemyśle w maju

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Indeksy PMI w przemyśle i w usługach w maju

Polska Agencja Prasowa