Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

KE zatwierdziła program polskiej pomocy publicznej

Polska Agencja Prasowa

GUS: Spadek stopy ubóstwa skrajnego w Polsce w ’21

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Stopa bezrobocia w V w Polsce i eurolandzie

Polska Agencja Prasowa

Pengab wzrósł w VI do 12,4 pkt., dalsze pogorszenie dynamiki kred.

Polska Agencja Prasowa

Szwecja: Bank centralny podwyższa stopy proc. o 50 b.p.

Polska Agencja Prasowa

NBP: Przyspieszenie dynamiki cen mieszkań w I kw. ’22

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: W VI stopa bezrobocia: 5,3 proc. Konsensus: 5,0 proc.

Polska Agencja Prasowa

Węgry: MNB podwyższył 1-tyg. stopę procentową o 50 b.p.

Polska Agencja Prasowa

Francja: Wydatki konsumentów w maju mdm: +0,7 proc.

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Sprzedaż detaliczna w maju: +0,6 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa