Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Powell: Redukcja skupu aktywów może zacząć się w XI i skończyć w połowie 2022 r.

Stopy proc. w USA bez zmian, prognozy 3-4 podwyżek do 2023 r.

NBP: Projekt mechanizmu stabilizacji dochodów JST z PIT i CIT pożądanym rozwiązaniem

NBP: Podaż pieniądza (M3) w VIII wzrosła o 9,1 proc. rdr.

GUS: We IX wskaźniki koniunktury na poziomie zbliżonym do VIII

Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian

Bank Japonii utrzymał ujemne stopy procentowe

NBP w sierpniu zwiększył zasoby złota do 7,402 mln uncji

Narodowy Bank Węgier podniósł gł. stopę proc. o 15 pb do 1,65 proc.

OECD: W ’21 światowy PKB wzrośnie o 5,7 proc., a w ’22 o 4,5 proc.