Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP: Na eksport wpływ miał spadek sprzedaży towarów kons.

Polska Agencja Prasowa

NBP: Deficyt w obrotach bieżących w VI wyn.1468 mln euro

Polska Agencja Prasowa

Prezes NBP: Stabilność cen nie będzie wymagała zacieśniania

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Wzrost prod. przem. w Polsce i w eurolandzie w VI

Polska Agencja Prasowa

GUS: Inflacja w VII wyniosła rdr 15,6 proc., a mdm 0,5 proc.

Polska Agencja Prasowa

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VIII spadł o 0,7 pkt. mdm

Polska Agencja Prasowa

UK: Produkcja przemysłu w czerwcu: -0,9 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

UK: PKB w II kw.: -0,1 proc. kdk. Konsensus: -0,2 proc.

Polska Agencja Prasowa

PSE: Zużycie energii elektrycznej w Polsce w VII -3,56 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

UK: PKB w VI: -0,6 proc. mdm. Konsensus: -1,2 proc.

Polska Agencja Prasowa