Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP zwiększył w maju zasoby złota do 7,412 mln uncji

GUS: Produkcja przemysłowa w maju rdr wzrosła o 29,8 proc.

GUS: Ceny skupu podst. produktów rolnych w V +16,0 proc. rdr

GUS: Ceny produkcji w maju rdr wzrosły o 6,5 proc.

UNCTAD: Napływ BIZ w do Polski w ’20 spadł do 10,08 mld USD

UNCTAD: Napływ BIZ w ’21 wzrośnie o 10-15 proc. rdr

Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian

KSF-M za utrzymaniem bufora antycyklicznego 0 proc.

Bullard: Pierwsza podwyżka stóp proc. w USA może już w 2022 r.

KE zatwierdziła kolejny polski program pomocy państw. dla firm