Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

USA: Indeks PMI w Chicago w IX: 44,1 pkt

Polska Agencja Prasowa

MF: Udział inwestorów zagr. w obligacjach w VIII: 134,8 mld zł

Polska Agencja Prasowa

NBP: MPI Polski netto na koniec II kw.: minus 236.547 mln euro

Polska Agencja Prasowa

NBP: Zadłużenie zagr. brutto Polski w II kw.: 370.964 mln euro

Polska Agencja Prasowa

NBP: Nadwyżka na rach.bieżącym po II kw. ’23: 1.181 mln euro

Polska Agencja Prasowa

Premier: Inflacja może spaść poniżej 6 proc. na koniec roku

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Ceny konsumpcyjne w strefie euro w IX: +4,3 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GfK: Lekkie pogorszenie nastrojów konsumentów w Polsce we IX

Polska Agencja Prasowa

NBP: Szacowana stopa zwrotu z kapitału własnego deweloperów

Polska Agencja Prasowa

Destatis: Sprzedaż detal. w Niemczech w VIII: -1,2 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa