Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Indeks PMI w usługach w Wlk. Brytanii w I wyniósł 38,8 pkt.

Markit: indeks PMI w Niemczech w usługach w I 46,8 pkt.

Indeks PMI w Wlk. Brytanii w przemyśle w styczniu 52,9 pkt.

Markit: indeks PMI w usługach strefy euro w I 45,0 pkt.

Markit: indeks PMI w strefie euro w przemyśle w I 54,7 pkt.

GUS: ceny produkcji w XII rdr pozostały bez zmian

GUS: sprzedaż detal. w cenach stałych w XII spadła o 0,8 proc. rdr

Marki: indeks PMI w Niemczech w przemyśle w I 57,0 pkt.

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w styczniu o 0,8 pkt. mdm

Indeks Philadelphia Fed w I  wzrósł do 26,5 pkt.; prognoza +12 pkt.