Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

GUS: Odnotowano upadłość 157 firm w II kw. ’20, +19,8 proc. rdr

PIE, PFR: Pandemia nie wpłynęła na sytuacje finan. 58 proc. badanych

Kropiwnicki, RPP: Inflacja w 2020 r. może wynieść 4 do 5 proc.

Wlk. Brytania: Produkcja przemysłu w VI ’20, PKB w II kw. 2020 r.

USA: W VII ceny produkcji +0,6 proc. mdm, oczekiwano +0,3 proc.

Patkowski, MF: Nie planujemy zmieniać prognoz makro

USA: W VII ’20 indeks optymizmu małych firm 98,8 pkt; prog. 100,5 pkt

MF: Poziom długu rynkowego, śred. zapadalność długu krajowego

MF: Dług do wykupu w ’20, środki na rach. budż., płynność sektora publ.

Niemcy: Indeks ZEW w VIII wyniósł 71,5 pkt, oczekiwano 55,8 pkt