Analizy Debaty

Dmytro Jabłonowski (Archiwum autora)
Imigranci(Thomas Hawk, CC BY-NC)
CIT_Europa_2018_otwarcie
Innowacyjna gospodarka_tempo wzrostu PKB_postep techniczny_przyrost demograficzny_1880_2010_otwarcie
Konkurencyjnosc_udzial gospodarek UE w handlu swiatowym_2000_2017_otwarcie
18.09.Spadek liczby mieszkańców w miastach
Andrzej-Raczko (Fot. NBP)
Jeffrey_Frankel(PS)+
UkrainaPszenica(Oleg Dubyna, CC BY)
Repolonizacja okładka