Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego Obserwator Finansowy

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Obserwator Finansowy (dalej-Serwis).
 2. Właścicielem Serwisu jest Narodowy Bank Polski.
 3. Serwis nie przedstawia oficjalnego stanowiska Narodowego Banku Polskiego. Publikowane w serwisie treści są autorskimi materiałami przygotowanymi przez redakcję serwisu oraz jej współpracowników lub przedrukami materiałów dokonanymi za zgodą właścicieli praw autorskich. Redakcja samodzielnie decyduje o zawartości serwisu i dokonuje w nim zmian.
 4. Każdy może korzystać z Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 6. Treści zawarte w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie na osobisty użytek użytkownika. Wykorzystanie w innych celach wymaga pisemnej zgody redakcji.
 7. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu.
 8. Serwis nie świadczy usług w rozumieniu obowiązujących przepisów i nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Narodowy Bank Polski informuje, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda.
  3. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.
  5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest subskrypcja newslettera umożliwiającego zapoznanie się z materiałami umieszczonymi w serwisie „Obserwator Finansowy” Narodowego Banku Polskiego.
  6. Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom obsługującym systemy teleinformatyczne i sieć teleinformatyczną Narodowego Banku Polskiego lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera „Obserwator Finansowy” lub do czasu wycofania zgody na dostarczanie newslettera.
  8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 5.
  11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

§ 3

Polityka prywatności

 1. NBP szanując prywatność użytkowników serwisów internetowych NBP, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) informuje, że podczas korzystania z Serwisu wobec ich użytkowników może być stosowana technologia „cookies”.
 2. „Cookies” to dane informatyczne – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.) w momencie odwiedzenia strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie internauty i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych parametrów urządzenia, z którego korzysta internauta.
 3. NBP używa plików „cookies” do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu internauty. Jednak internauci mogą samodzielnie zablokować opcję zapisywania plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” należy wybrać w swojej przeglądarce internetowej opcję odrzucania zapisywania plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że zablokowanie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej NBP.
 5. NBP nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach internetowych NBP. Dlatego zachęcamy, po przejściu do tych serwisów, do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami. W razie zmian w polityce prywatności NBP zostanie ona niezwłocznie zaktualizowana na naszej stronie internetowej.

§ 4

Polityka prywatności

 1. Informacje i materiały dostępne w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania treści prezentowanych w Serwisie, w szczególności za decyzje podjęte na ich podstawie.
 3. Redakcja nie gwarantuje, że Serwis będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Redakcja może zaprzestać udostępniać Serwis w każdej chwili bez podania przyczyn.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczane w Serwisie. Zmiany w regulaminie są wiążące od momentu ich ogłoszenia w Serwisie.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia w Serwisie.