cat_name; $id++; } $result = array_diff($filter_dif,$filter_cat); sort($result); $filter_count_3 = count($result); $id=0; while ( $id <= $filter_count_3-1 ) { if ( $id != $filter_count_3-1 ) {echo $result[$id].', ';} else { echo $result[$id].'.';} $id++; } */ ?>

Redakcja Obserwatora Finansowego

13.05.2016
Maciej Danielewicz,
redaktor naczelny
Ewa Rzeszutek,
zastępca redaktora naczelnego
Anna Maślankowska-Błaszkiewicz,
sekretarz redakcji
Monika Trojan-Stelmach Monika Trojan-Stelmach,
koordynator ds. promocji, patronaty medialne
Marek Pielach,
dziennikarz
Maciej Jaszczuk,
dziennikarz
Dariusz Rostkowski,
redaktor
Maria Bnińska,
redaktor sekcji angielskiej

ObserwatorFinansowy.pl
Warszawa 00-919
ul. Świętokrzyska 11/21

tel. +48 22 185 44 77
E-mail: ObserwatorFinansowy@nbp.pl


test