Redakcja Obserwatora Finansowego

Maciej Danielewicz,
redaktor naczelny
Ewa Rzeszutek,
zastępca redaktora naczelnego
Anna Maślankowska-Błaszkiewicz,
sekretarz redakcji
Monika Trojan-Stelmach Monika Trojan-Stelmach,
koordynator ds. promocji, patronaty medialne
Marek Pielach,
dziennikarz
Maciej Jaszczuk,
dziennikarz
Dariusz Rostkowski,
redaktor
Maria Bnińska,
redaktor sekcji angielskiej

Obserwator Finansowy
Warszawa 00-919
ul. Świętokrzyska 11/21

tel. +48 22 185 91 85
E-mail: obserwatorfinansowy@nbp.pl