Redakcja Obserwatora Finansowego

Maciej Danielewicz,
redaktor naczelny
Ewa Rzeszutek,
zastępca redaktora naczelnego
Anna Maślankowska-Błaszkiewicz,
sekretarz redakcji
Marek Pielach,
dziennikarz
Maciej Jaszczuk,
dziennikarz
Dariusz Rostkowski,
redaktor
Maria Bnińska,
redaktor sekcji angielskiej

Obserwator Finansowy
Warszawa 00-919
ul. Świętokrzyska 11/21

tel. +48 22 185 91 85

E-mail:

maciej.danielewicz@nbp.pl

obserwatorfinansowy@nbp.pl