Redakcja Obserwatora Finansowego

Maciej Danielewicz,
redaktor naczelny

Ewa Rzeszutek,
zastępca redaktora naczelnego

Anna Maślankowska-Błaszkiewicz,
sekretarz redakcji

Marek Pielach,
dziennikarz

 

Obserwator Finansowy
Warszawa 00-919
ul. Świętokrzyska 11/21

tel. +48 22 185 91 85

E-mail:

maciej.danielewicz@nbp.pl

obserwatorfinansowy@nbp.pl