Redakcja Obserwatora Finansowego

Maksymilian Wysocki,
redaktor naczelny

dr Ewa Rzeszutek,
zastępca redaktora naczelnego

Anna Maślankowska-Błaszkiewicz,
sekretarz redakcji

Marek Pielach,
dziennikarz

 

Wydawca serwisu: Narodowy Bank Polski
ISSN 2956-3259

Obserwator Finansowy
Warszawa 00-919
ul. Świętokrzyska 11/21

tel. +48 22 185 91 85

E-mail: redakcjaof@nbp.pl