Artykuły

MF: Deficyt sektora po III kw. wyniósł 2,3 proc. PKB

MF: Deficyt sektora po III kw. wyniósł 2,3 proc. PKB

Polska Agencja Prasowa
MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w '23 do 0,3 proc.

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w ’23 do 0,3 proc.

Polska Agencja Prasowa
MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w '23 do 0,3 proc.

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w ’23 do 0,3 proc.

Polska Agencja Prasowa
PKB strefy euro w IV kw. 2022 r. wzrósł o 0,1 proc. kdk

PKB strefy euro w IV kw. 2022 r. wzrósł o 0,1 proc. kdk

Polska Agencja Prasowa
GUS: W III kw. największy spadek pracujących w przetw. przem.

GUS: W III kw. największy spadek pracujących w przetw. przem.

Polska Agencja Prasowa
Niemcy: W I ’23 stopa bezrobocia: 5,5 proc. Konsensus: 5,5 proc.

Niemcy: W I ’23 stopa bezrobocia: 5,5 proc. Konsensus: 5,5 proc.

polska
Wzrost wynagrodzeń w ‘23 przez część roku będzie niższy od infl.

Wzrost wynagrodzeń w ‘23 przez część roku będzie niższy od infl.

Polska Agencja Prasowa
BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy w styczniu ’23 spadł o 1,0 pkt

BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy w styczniu ’23 spadł o 1,0 pkt

Polska Agencja Prasowa
Niemcy: Sprzedaż detaliczna w grudniu ‘22: -5,3 proc. mdm

Niemcy: Sprzedaż detaliczna w grudniu ‘22: -5,3 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa
Francja: PKB w IV kwartale ‘22 wzrósł o 0,1 proc. kdk

Francja: PKB w IV kwartale ‘22 wzrósł o 0,1 proc. kdk

Polska Agencja Prasowa