Artykuły

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w I spadła o 4,5 proc. mdm

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w I spadła o 4,5 proc. mdm

Na japońskim rynku pracy w I poprawa - prognozy były słabsze

Na japońskim rynku pracy w I poprawa – prognozy były słabsze

Gorące debiuty roku na nowojorskim Nasdaq

Gorące debiuty roku na nowojorskim Nasdaq

Popyt na usługi przesunął się z centrów dużych miast na obrzeża

Popyt na usługi przesunął się z centrów dużych miast na obrzeża

MF, NBP: Skup oblig. korp. należy rozpatrywać w kontekście struktury gospodarki

MF, NBP: Skup oblig. korp. należy rozpatrywać w kontekście struktury gospodarki

Villeroy: EBC musi przeciwdziałać nadm. zacieśnieniu war. finans.

Villeroy: EBC musi przeciwdziałać nadm. zacieśnieniu war. finans.

Inflacja HICP w Niemczech w II wyniosła 1,6 proc. rdr.

Inflacja HICP w Niemczech w II wyniosła 1,6 proc. rdr.

Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w II 57,9 pkt

Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w II 57,9 pkt

Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w lutym 60,7 pkt.

Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w lutym 60,7 pkt.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym 53,4 pkt.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym 53,4 pkt.