Artykuły

Perspektywy wzrostu gospodarczego w obliczu starzenia się społeczeństw

Perspektywy wzrostu gospodarczego w obliczu starzenia się społeczeństw

VoxEU
Stopy procentowe bez zmian. Ważna będzie marcowa projekcja.

Stopy procentowe bez zmian. Ważna będzie marcowa projekcja.

Obserwator Finansowy
KNF: Sytuacja sektora bankowego w III kw. pozostawała stabilna

KNF: Sytuacja sektora bankowego w III kw. pozostawała stabilna

Polska Agencja Prasowa
KNF: Wskaźnik ROE sektora bank. na koniec X wyniósł 13,12 proc.

KNF: Wskaźnik ROE sektora bank. na koniec X wyniósł 13,12 proc.

Polska Agencja Prasowa
USA: Liczba nowych miejsc pracy w listopadzie wzrosła o 199 tys.

USA: Liczba nowych miejsc pracy w listopadzie wzrosła o 199 tys.

Polska Agencja Prasowa
Większość RPP była za utrzymaniem stóp w listopadzie

Większość RPP była za utrzymaniem stóp w listopadzie

Polska Agencja Prasowa
Ministrowie finansów UE zat. zmieniony plan KPO Polski

Ministrowie finansów UE zat. zmieniony plan KPO Polski

Polska Agencja Prasowa
Eurostat: w X 4,24 mln Ukraińców miało status ochr. czasowej w UE

Eurostat: w X 4,24 mln Ukraińców miało status ochr. czasowej w UE

Polska Agencja Prasowa
FAO: Światowe zbiory zbóż w sezonie 2023/2024: 2823 mln ton

FAO: Światowe zbiory zbóż w sezonie 2023/2024: 2823 mln ton

Polska Agencja Prasowa
W XI ’23 poprawa koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym

W XI ’23 poprawa koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym

Polska Agencja Prasowa