Zaobserwowane

Udział osób 66+ w społeczeństwach europejskich
Nielegalne przepływy finansowe z Afryki
Udział osób uzyskujących informacje ze stron internetowych władz publicznych
Narodowy Bank Polski
Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Udział usług w wartości dodanej górnictwa
Karol-Adamiecki-prawa-NAC
Epidemia zahamowała sprzedaż na rynku nieruchomości Chin
9.03_otwarcie
gender rece rownosc (CC BY-NC-ND 2.0 European Parliament)