Makroekonomia

VOXeu_Monopsony_szacunki sily monoposonu w MTurk_otwarcie
Wynagrodzenia_brutto_Polska_pazdziernik_2006-2016_otwarcie
Bieda i bogactwo w Polsce 1936 Uczestnicy nabożeństwa opuszczają cerkiew na Pradze. Na pierwszym planie charge d`affaires Poselstwa Jugosławii Fot NAC Ko
Strefa euro_scenariusze historyczne i kontrfaktyczne_PKB_inflacja_blians handlowy_stopa procentowa_LTV_otwarcie
Zagregowana zmiennosc_otwarcie
Motoryzacja_Niemcy_produkcja i eksport samochodow osobowych_2008-2017_otwarcie
WPI czerwiec 2018 BIEC
Udzial wybranych obszarow w swiatowym PKB_otwarcie
Fundusze inwestycyjne_Polska_NBP_Raport _otwarcie
poland- Polska CC Pixabay