Harold James

Harold James – specjalista od historii gospodarczej Niemiec oraz procesów globalizacji. Jest profesorem historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Princeton. Jest autorem kilku książek , m.in. “The Creation and Destruction of Value: The Globalization Cycle”, “Making the European Monetary Union” i „The Euro and the Battle of Ideas”.


Historian of economy. Works at Princeton University. Author of, among others “The Euro and the Battle of Ideas”.

Eskalacja krótkoterminowości

Eskalacja krótkoterminowości

Project Syndicate