Małgorzata Słodowa-Hełpa

Profesor nauk ekonomicznych, w latach 1973-2021 pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniej WSE w Poznaniu). W tym czasie m.in. kierownik Katedry Historii Gospodarczej, Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół mechanizmów integrowania rozwoju, instrumentów jego stymulowania oraz roli polityki ekonomicznej w tym zakresie.


Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?

Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?

Marian Gorynia, Małgorzata Słodowa-Hełpa