Michał Krawczyk

Dr hab. Michał Krawczyk jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorem podręcznika Ekonomia eksperymentalna (Krawczyk, 2012) i autorem czterdziestu pięciu artykułów w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, dotyczących między innymi metodologii badań eksperymentalnych, podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i nadmiernej pewności siebie.


Kiedy ekonomia staje się eksperymentalna

Kiedy ekonomia staje się eksperymentalna

Michał Krawczyk