Polska Agencja Prasowa

PAP duży Polska Agencja Prasowa to największa w Polsce agencja informacyjna. 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, urzędy i przedsiębiorcy.


UK: Indeks PMI w przemyśle w listopadzie wyniósł 47,2 pkt

UK: Indeks PMI w przemyśle w listopadzie wyniósł 47,2 pkt

Polska Agencja Prasowa
W XI indeks PMI w strefie euro w przemyśle wyniósł 44,2 pkt

W XI indeks PMI w strefie euro w przemyśle wyniósł 44,2 pkt

Polska Agencja Prasowa
Niemcy: PMI w przemyśle w listopadzie wyniósł 42,6 pkt

Niemcy: PMI w przemyśle w listopadzie wyniósł 42,6 pkt

Polska Agencja Prasowa
Francja: Indeks PMI w przemyśle w listopadzie wyniósł 42,9 pkt

Francja: Indeks PMI w przemyśle w listopadzie wyniósł 42,9 pkt

Polska Agencja Prasowa
W XI wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 48,7 pkt

W XI wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 48,7 pkt

Polska Agencja Prasowa
Chiny: Indeks PMI w przemyśle w listopadzie wyniósł 50,7 pkt

Chiny: Indeks PMI w przemyśle w listopadzie wyniósł 50,7 pkt

Polska Agencja Prasowa
Japonia: Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 2,5 proc.

Japonia: Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 2,5 proc.

Polska Agencja Prasowa
USA: W X liczba umów na sprzedaż domów spadła o 1,5 proc. mdm

USA: W X liczba umów na sprzedaż domów spadła o 1,5 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa
Chiny: Indeks PMI w listopadzie wrósł do 55,8 pkt

Chiny: Indeks PMI w listopadzie wrósł do 55,8 pkt

Polska Agencja Prasowa
MF: W X ’23 udział inwestorów zagr. w SPW +0,4 mld zł mdm

MF: W X ’23 udział inwestorów zagr. w SPW +0,4 mld zł mdm

Polska Agencja Prasowa