Polska Agencja Prasowa

PAP duży Polska Agencja Prasowa to największa w Polsce agencja informacyjna. 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, urzędy i przedsiębiorcy.


MFW: podtrzymuje prognozy dynamiki PKB Polski w '23 na 0,3 proc.

MFW: podtrzymuje prognozy dynamiki PKB Polski w ’23 na 0,3 proc.

Polska Agencja Prasowa
USA: Indeks PMI composite w marcu 2023 r. wyniósł 53,3 pkt

USA: Indeks PMI composite w marcu 2023 r. wyniósł 53,3 pkt

Polska Agencja Prasowa
MFW: Polski sektor bankowy stabilny

MFW: Polski sektor bankowy stabilny

Polska Agencja Prasowa
USA: Indeks PMI w przemyśle w marcu 2023 r. wyniósł 49,3 pkt

USA: Indeks PMI w przemyśle w marcu 2023 r. wyniósł 49,3 pkt

Polska Agencja Prasowa
USA: Indeks PMI w usługach w marcu 2023 r. wyniósł 53,8 pkt

USA: Indeks PMI w usługach w marcu 2023 r. wyniósł 53,8 pkt

Polska Agencja Prasowa
MFW: Polska powinna unikać luzowania fiskalnego w '23

MFW: Polska powinna unikać luzowania fiskalnego w ’23

Polska Agencja Prasowa
USA: Zamówienia na dobra trwałe w lutym 2023 r. spadły 1 proc. mdm

USA: Zamówienia na dobra trwałe w lutym 2023 r. spadły 1 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa
CPB: W styczniu ’23 World Trade Monitor spadł o 0,1 proc. mdm

CPB: W styczniu ’23 World Trade Monitor spadł o 0,1 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa
GUS: Handel odczuwa wzrost stóp procentowych

GUS: Handel odczuwa wzrost stóp procentowych

Polska Agencja Prasowa
UK: Indeks PMI w usługach w marcu 2023 r. wyniósł 52,8 pkt

UK: Indeks PMI w usługach w marcu 2023 r. wyniósł 52,8 pkt

Polska Agencja Prasowa