Polska Agencja Prasowa

PAP duży Polska Agencja Prasowa to największa w Polsce agencja informacyjna. 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, urzędy i przedsiębiorcy.


NBP: W scenariuszu referencyjnym w '21 sektor bankowy może zanotować 2,9 mld zł straty netto

NBP: W scenariuszu referencyjnym w ’21 sektor bankowy może zanotować 2,9 mld zł straty netto

NBP: Rozważenia wymaga czasowe zmniejszenie składek na system gwarantowania depozytów BFG

NBP: Rozważenia wymaga czasowe zmniejszenie składek na system gwarantowania depozytów BFG

Indeks PMI composite w USA w listopadzie wyniósł 58,6 pkt.

Indeks PMI composite w USA w listopadzie wyniósł 58,6 pkt.

Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 712 tys.

Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 712 tys.

Kościński, MF: Na koniec ’20 deficyt budżetu wzr. do ok. 100 mld zł

Kościński, MF: Na koniec ’20 deficyt budżetu wzr. do ok. 100 mld zł

Sprzedaż detaliczna w eurolandzie, w Polsce w X 2020 r.

Sprzedaż detaliczna w eurolandzie, w Polsce w X 2020 r.

Indeks PMI w usługach Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, UK w XI ’20

Indeks PMI w usługach Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, UK w XI ’20

W XI indeks cen żywności wzrósł do 105,0 pkt ze 101,0 w X ’20

W XI indeks cen żywności wzrósł do 105,0 pkt ze 101,0 w X ’20

W XI ’20 indeks PMI w usługach strefy euro wyniósł 41,7 pkt

W XI ’20 indeks PMI w usługach strefy euro wyniósł 41,7 pkt

GUS: W III kw. 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 182,9 zł

GUS: W III kw. 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 182,9 zł