Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP: Zwiększa się presja płacowa

Polska Agencja Prasowa

Bank centralny Anglii: stopy procentowe bez zmian

Polska Agencja Prasowa

Euro najsłabsze do dolara od 2003 roku

Polska Agencja Prasowa

MF: pakiet paliwowy przyniósł ponad 600 mln zł

Polska Agencja Prasowa

Na program Rodzina 500 plus wydano z budżetu 15,1 mld zł

Polska Agencja Prasowa

Bank centralny Szwajcarii: stopy procentowe bez zmian

Polska Agencja Prasowa

Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w XII wyniósł 55,5 pkt.

Polska Agencja Prasowa

Yellen: Podwyżka odzwierciedla zaufanie Fed w gospodarkę

Polska Agencja Prasowa

Fed podniósł główną stopę proc. o 25 pb do 0,50-0,75 proc.

Polska Agencja Prasowa

NBP: 393 mln euro deficytu w obrotach bieżących w X

Polska Agencja Prasowa