Adam Szyszka

Adam Szyszka jest profesorem ekonomii i finansów w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kieruje Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Rynkami Finansowymi, jest członkiem Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych przy Komisji Europejskiej, członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz niezależnym doradcą podmiotów gospodarczych.


Czynniki behawioralne w zarządzaniu finansami firm a makroekonomia

Czynniki behawioralne w zarządzaniu finansami firm a makroekonomia

Adam Szyszka