Birgit Niessner


Birgit Niessner: Productivity is the driver of growth which we need most in Europe

Birgit Niessner: Productivity is the driver of growth which we need most in Europe

Birgit Niessner, Grzegorz Jeż
Birgit Niessner: Motorem wzrostu, którego najbardziej potrzebujemy w Europie, jest produktywność.

Birgit Niessner: Motorem wzrostu, którego najbardziej potrzebujemy w Europie, jest produktywność.

Birgit Niessner, Grzegorz Jeż