Grzegorz Polak

Zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.


Globalna wartość nauczania społecznego Jana Pawła II

Globalna wartość nauczania społecznego Jana Pawła II

Grzegorz Polak