James A. Robinson


Kolonializm ukształtował współczesne nierówności

Kolonializm ukształtował współczesne nierówności

VoxEU
Wbrew opiniom z Zachodu kolonializm Afryce zaszkodził

Wbrew opiniom z Zachodu kolonializm Afryce zaszkodził

VoxEU