Paweł Śliwowski

Paweł Śliwowski, p.o. zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, specjalista ds. badań na potrzeby projektowania polityki publicznej.


Uniwersalny dochód podstawowy może działać tylko lokalnie

Uniwersalny dochód podstawowy może działać tylko lokalnie

Marek Pielach, Paweł Śliwowski