Zbigniew Polański

Doradca w Departamencie Badań i Innowacji Finansowych NBP oraz profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której przez ponad dwadzieścia lat był kierownikiem Katedry Polityki Pieniężnej, a w której obecnie kieruje Katedrą Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza. Jego badania koncentrują się głównie na teorii pieniądza i systemów finansowych, polityce pieniężnej oraz bankowości centralnej. Jest autorem, współautorem i współredaktorem kilku książek oraz autorem artykułów opublikowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach oraz pracach zbiorowych.


Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Zbigniew Polański, Mikołaj Szadkowski