Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

KE: umiarkowany wzrost PKB w strefie euro i całej UE

KE obniża prognozę wzrostu PKB Polski w 2016 r. do 3,1 proc.

RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP; referencyjna 1,50 proc.

Gospodarcze konsekwencje wyboru Trumpa mogą być mniejsze

Spadki cen ropy w USA w reakcji na przewidywany triumf Trumpa

Kontrakty na S&P w dół o 5 proc., peso 12,5 proc w dół

Wall Street w górę, peso najmocniejsze od września

MR podtrzymuje prognozę nadwyżki obrotów handlowych

Bezrobocie w X spadło do 8,2 proc. z 8,3 proc. w IX

Eksport Chin spadł w X o 3,2 proc. w juanach, w dolarach o 7,3 proc.