Nowe trendy

Likwidacja becikowego dałaby w sumie 1,5 mld zł oszczędności. (CC BY-NC-SA Axel Buhrmann)
(CC BY-SA heipei)
Poziom nauczania spada, ponieważ bystrzy uczniowie szybko dostrzegają jak niski poziom reprezentuje większość nauczycieli oraz podręczników i wpadają w szkole w śmiertelną nudę (CC BY-SA Teeejayy)
Wojciech Rogowski fot. arch. autora
Trzeba zapytać czy system zwrotu VAT za materiały budowlane nie stoi na głowie CC-SA Nina Aldin Thune
Michał Boni fot. KPRM
CC-SA Harald Groven
Dr Łukasz Hardt (c) archiwum autora
Keynes: the return of the master/ Robert Skidelsky. London: Allen Lane, 2009, 213 s. ISBN 978-1-846-14258-1
Copyright by PAP