Andrzej Dżuryk

Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Société Générale Oddział w Polsce, jest autorem publikacji z zakresu problematyki listów zastawnych, banków hipotecznych i stabilności finansowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bankowości. Wcześniej pracował w Citibanku Handlowym, ING Barings oraz Banku Gdańskim. Jest absolwentem zaawansowanego programu zarządzania strategicznego na INSEAD. Laureat VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych. Ukończył z wyróżnieniem: Wydział Ekonomii i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańską Akademię Bankową. Jest honorowym obywatelem South Bend, w stanie Indiana w USA


Komisja Europejska pokazuje jak ma wyglądać list zastawny

Komisja Europejska pokazuje jak ma wyglądać list zastawny

Andrzej Dżuryk
Możliwy będzie paneuropejski list zastawny

Możliwy będzie paneuropejski list zastawny

Andrzej Dżuryk
Inwestorzy czekają na polskie listy zastawne, lecz ich nie ma

Inwestorzy czekają na polskie listy zastawne, lecz ich nie ma

Andrzej Dżuryk