Andrzej Raczko

Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego (dr nauk ekonomicznych) wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2001-2002 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów nadzorujący zarządzanie długiem publicznym, współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i Unią Europejską. Minister finansów w okresie 2003-2004, następnie zastępca dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w okresie 2010-2016.

 

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Challenges for economic policy associated with the coronavirus crisis

Challenges for economic policy associated with the coronavirus crisis

Wyzwania kryzysu wywołanego epidemią dla polityki gospodarczej

Wyzwania kryzysu wywołanego epidemią dla polityki gospodarczej

Elegantka i racjonalistka

Elegantka i racjonalistka

Modelować czy nie modelować - oto jest pytanie

Modelować czy nie modelować – oto jest pytanie

Keynes kontra Hayek

Keynes kontra Hayek

Wpływ dynamiki płac na inflację

Wpływ dynamiki płac na inflację

Trudna szkoła rozwoju za cudze pieniądze

Trudna szkoła rozwoju za cudze pieniądze

Lepsze związki dzięki ekonomii

Lepsze związki dzięki ekonomii

Bez oszczędności trudno o inwestycje

Bez oszczędności trudno o inwestycje