Andrzej Raczko

Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego (dr nauk ekonomicznych) wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2001-2002 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów nadzorujący zarządzanie długiem publicznym, współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i Unią Europejską. Minister finansów w okresie 2003-2004, następnie zastępca dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w okresie 2010-2016.

 

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Meandry nagrody imienia Alfreda Nobla

Meandry nagrody imienia Alfreda Nobla

Andrzej Raczko
Gdy bank centralny ma stratę zamiast zysku

Gdy bank centralny ma stratę zamiast zysku

Andrzej Raczko
Słaby rubel

Słaby rubel

Andrzej Raczko
Dokąd zmierza polityka pieniężna

Dokąd zmierza polityka pieniężna

Andrzej Raczko
Challenges for economic policy associated with the coronavirus crisis

Challenges for economic policy associated with the coronavirus crisis

Andrzej Raczko
Wyzwania kryzysu wywołanego epidemią dla polityki gospodarczej

Wyzwania kryzysu wywołanego epidemią dla polityki gospodarczej

Andrzej Raczko
Elegantka i racjonalistka

Elegantka i racjonalistka

Andrzej Raczko
Modelować czy nie modelować - oto jest pytanie

Modelować czy nie modelować – oto jest pytanie

Andrzej Raczko
Keynes kontra Hayek

Keynes kontra Hayek

Andrzej Raczko
Wpływ dynamiki płac na inflację

Wpływ dynamiki płac na inflację

Andrzej Raczko