dr Czesław Bartłomiej Martysz

Ekspert ds. emisji nieskarbowych papierów dłużnych w Banku Pekao. Kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Wykładowca i były kierownik studiów podyplomowych Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego. Doktor nauk ekonomicznych i posiadacz licencji maklerskiej, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym oraz nadużyciami finansowymi. Biegły sądowy w zakresie manipulacji giełdowych. Autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych, promotor ponad 100 prac dyplomowych.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Investhink promującego wiedzę o inwestowaniu. W wolnym czasie podróżnik, fotograf, żeglarz i felietonista, ex-chórzysta i wiolonczelista. W publikacjach na łamach Obserwatora Finansowego popularyzuje wiedzę o nadużyciach finansowych i racjonalnym inwestowaniu.


2,5 mln złotych w 100 sekund, czyli manipulacje giełdowe w pigułce

2,5 mln złotych w 100 sekund, czyli manipulacje giełdowe w pigułce

dr Czesław Bartłomiej Martysz
Gdy instynkt pokona czujność, czyli jak nie stracić pieniędzy przez socjotechnikę

Gdy instynkt pokona czujność, czyli jak nie stracić pieniędzy przez socjotechnikę

dr Czesław Bartłomiej Martysz
W świecie finansów nie ma darmowych obiadów

W świecie finansów nie ma darmowych obiadów

dr Czesław Bartłomiej Martysz