Czesław Martysz

Doktor nauk ekonomicznych, makler papierów wartościowych. Jest adiunktem w Instytucie Finansów SGH, gdzie specjalizuje się w badaniu nadużyć na rynku finansowym. Pracuje również w Banku Pekao jako ekspert ds. emisji nieskarbowych papierów dłużnych. W wolnym czasie jest podróżnikiem, fotografem i żeglarzem. Działa również w Stowarzyszeniu Investhink promującym wiedzę o inwestowaniu.


W świecie finansów nie ma darmowych obiadów

W świecie finansów nie ma darmowych obiadów

Czesław Martysz