Dimitris Georgarakos

Starszy ekonomista, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych, Europejski Bank Centralny.


Jak pandemia wpłynęła na gospodarstwa domowe w strefie euro

Jak pandemia wpłynęła na gospodarstwa domowe w strefie euro