Dimitris Georgarakos

Starszy ekonomista, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych, Europejski Bank Centralny.


Wpływ niepewności makroekonomicznej na wydatki gospodarstw domowych

Wpływ niepewności makroekonomicznej na wydatki gospodarstw domowych

VoxEU
Jak pandemia wpłynęła na gospodarstwa domowe w strefie euro

Jak pandemia wpłynęła na gospodarstwa domowe w strefie euro

VoxEU