Eswar Prasad

Profesor w Dyson School na Uniwersytecie Cornella, starszy pracownik naukowy w Brookings Insitution.


Professor in the Dyson School at Cornell, a senior fellow at Brookings.

Czy sankcje nałożone na Rosję zmienią globalny rynek finansowy

Czy sankcje nałożone na Rosję zmienią globalny rynek finansowy

Eswar Prasad
Will Sanctions Against Russia Reshape Global Refinance?

Will Sanctions Against Russia Reshape Global Refinance?

Eswar Prasad
Banki centralne powinna martwić stabilność, a nie inflacja

Banki centralne powinna martwić stabilność, a nie inflacja

VoxEU