Filip Brokeš

Filip Brokeš jest analitykiem i dziennikarzem specjalizującym się w międzynarodowej polityce oraz gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji oraz krajów WNP.


Filip Brokeš is an analyst and a journalist specializing in international relations.

Belarus quickly depletes financial reserves

Belarus quickly depletes financial reserves

Russia raises funds for social spending

Russia raises funds for social spending

Europe points finger at “high-risk countries”

Europe points finger at “high-risk countries”

In Europe ultimate beneficial owners are still mainly hidden

In Europe ultimate beneficial owners are still mainly hidden

Changing perception of corruption in CSE

Changing perception of corruption in CSE

New apartments for rent in Europe

New apartments for rent in Europe

The future of Europe’s automotive sector

The future of Europe’s automotive sector

Apple’s tax scheme deemed legal

Apple’s tax scheme deemed legal

Romanian shares now easier to reach

Romanian shares now easier to reach

Europa się broni i chroni firmy przed wrogim przejęciem

Europa się broni i chroni firmy przed wrogim przejęciem