Kamil Smogorzewski


The budget surplus surprised the Belarusian government

The budget surplus surprised the Belarusian government

Nadwyżka w budżecie Białorusi zaskoczyła rząd

Nadwyżka w budżecie Białorusi zaskoczyła rząd

The Russia-China agreement is a warning for the EU

The Russia-China agreement is a warning for the EU

Smart(phone) power

Smart(phone) power

Z cyrylicą i kosmodromem w tle

Z cyrylicą i kosmodromem w tle

Rosyjsko-chińskie porozumienie przestrogą dla UE

Rosyjsko-chińskie porozumienie przestrogą dla UE

Nobody cares about Moldova enough to significantly change its position

Nobody cares about Moldova enough to significantly change its position

Nikomu nie zależy na Mołdawii na tyle, żeby istotnie zmienić jej położenie

Nikomu nie zależy na Mołdawii na tyle, żeby istotnie zmienić jej położenie

The Belarusian economic crisis is both the result and the cause

The Belarusian economic crisis is both the result and the cause

Białoruski kryzys gospodarczy jest skutkiem i przyczyną jednocześnie

Białoruski kryzys gospodarczy jest skutkiem i przyczyną jednocześnie