Krzysztof Bień

 

Przez ponad 6 lat był redaktorem naczelnym serwisu Obserwatorfinansowy.pl, obecnie jest pracownikiem Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.

Wcześniej wieloletni zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, a następnie Gazety Prawnej i Dziennika Gazety Prawnej, odpowiedzialny za strony ekonomiczne. Autor licznych komentarzy, wywiadów i artykułów publicystycznych. Organizator wielu prestiżowych rankingów, konferencji i wydarzeń medialnych obu gazet.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Dobre miejsce Polski na europejskiej makrorównoważni

Dobre miejsce Polski na europejskiej makrorównoważni

Krzysztof Bień, Patrycja Beniak
Inflacja będzie niższa, a wzrost szybszy

Inflacja będzie niższa, a wzrost szybszy

Krzysztof Bień
Wzrost gospodarczy z nadmiernym wkładem energii

Wzrost gospodarczy z nadmiernym wkładem energii

Krzysztof Bień
Taxes: Following consolidation, time for incentives

Taxes: Following consolidation, time for incentives

Krzysztof Bień
The Eurozone under its own weight

The Eurozone under its own weight

Krzysztof Bień
Strefa euro pod własnym ciężarem

Strefa euro pod własnym ciężarem

Krzysztof Bień
Najlepiej być zdrowym i pracowitym

Najlepiej być zdrowym i pracowitym

Krzysztof Bień
Polish companies do not fully use the capacity of the internet

Polish companies do not fully use the capacity of the internet

Krzysztof Bień
The best Polish exports' goods

The best Polish exports’ goods

Krzysztof Bień
Podatki: Po konsolidacji czas na zachęcanie

Podatki: Po konsolidacji czas na zachęcanie

Krzysztof Bień