Michał Gradzewicz

 

Doradca ekonomiczny kierujący zespołem w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii I w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych a jego badania koncentrują się głównie na efektywności procesów produkcyjnych, wahaniach koniunkturalnych, rynku pracy oraz różnych zagadnieniach makroekonomicznych i ekonometrycznych. Jest autorem szeregu publikacji w recenzowanych zagranicznych i krajowych czasopismach.


Globalizacja i spadek marż w Polsce

Globalizacja i spadek marż w Polsce

VoxEU
Wpływ inwestycji przedsiębiorstw na ich wydajność

Wpływ inwestycji przedsiębiorstw na ich wydajność

Michał Gradzewicz
Oszczędności słabiej reagują na zmiany stóp procentowych

Oszczędności słabiej reagują na zmiany stóp procentowych

Michał Gradzewicz