Michał Gradzewicz

 

Doradca ekonomiczny kierujący zespołem w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii I w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych a jego badania koncentrują się głównie na efektywności procesów produkcyjnych, wahaniach koniunkturalnych, rynku pracy oraz różnych zagadnieniach makroekonomicznych i ekonometrycznych. Jest autorem szeregu publikacji w recenzowanych zagranicznych i krajowych czasopismach.


Globalizacja i spadek marż w Polsce

Globalizacja i spadek marż w Polsce

Wpływ inwestycji przedsiębiorstw na ich wydajność

Wpływ inwestycji przedsiębiorstw na ich wydajność

Oszczędności słabiej reagują na zmiany stóp procentowych

Oszczędności słabiej reagują na zmiany stóp procentowych