Monika Czerwonka

Dr hab. Monika Czerwonka, prof. SGH w Warszawie, pracownik Instytutu Finansów, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami behawioralnymi, finansami kulturowymi oraz inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym.


Zakład Pascala

Zakład Pascala

Monika Czerwonka
Pieniądze szczęścia nie dają

Pieniądze szczęścia nie dają

Monika Czerwonka
Podstawowe założenia inwestowania etycznego

Podstawowe założenia inwestowania etycznego

Monika Czerwonka