Monika Czerwonka

Dr hab. Monika Czerwonka, prof. SGH w Warszawie, pracownik Instytutu Finansów, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami behawioralnymi, finansami kulturowymi oraz inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym.


Podstawowe założenia inwestowania etycznego

Podstawowe założenia inwestowania etycznego

Monika Czerwonka