Kapitał odpływa z Chin

W zeszłym roku chińskie władze zaobserwowały odpływ kapitału w wysokości 1 biliona dolarów. Teraz światowi inwestorzy zastanawiają się, co zrobią odpowiedzialni za gospodarkę ludzie prezydenta Xi Jinpinga.
Kapitał odpływa z Chin

Szanghaj (Daniel Guimberteau CC BY-NC-SA 2.0)

Jednym z możliwych rozwiązań problemu jest wzmocnienie kontroli przepływów kapitału. Takie rozwiązanie zalecił Chinom prezes banku centralnego Japonii Haruhiko Kuroda. To byłoby zwrócenie się przeciwko dotychczasowym reformom rynkowym w Chinach.

Podstawowym zadaniem władz jest przywrócenie zaufania do perspektyw gospodarczych i jasne komunikowanie zamierzeń zagranicznym inwestorom. Najbardziej prawdopodobnym działaniem rządu będzie zapewne zestaw interwencji i wywierania presji na inwestorów.

Nie wszystkie odpływy gotówkowe mogą zostać uznane za ucieczkę kapitału: niektóre służą spłacie zagranicznego długu lub finansowaniu zagranicznych inwestycji. W ubiegłym roku chińskie firmy wydały rekordowe 61 mld dol. na zagraniczne przejęcia, które mogą pomóc w wejściu na nowe rynki i na nowy poziom rozwoju.

>>cały komentarz: Bloomberg.com

(oprac. MS)

Szanghaj (Daniel Guimberteau CC BY-NC-SA 2.0)

Tagi


Artykuły powiązane

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Przyspieszenie technologiczne premiuje kapitał wzrostu

Kategoria: Analizy
Zwiększa się udział kapitału wzrostu w strukturze aktywów private equity. Jednocześnie zmienia się dynamika czynników kształtujących ich wycenę: rośnie znaczenie ucyfrowienia i wskaźników ESG, choć mocno trzymają się tradycyjne determinanty – środowisko podatkowe i efektywność kapitału obrotowego.
Przyspieszenie technologiczne premiuje kapitał wzrostu

Dług gospodarek rozwijających się po pandemii

Kategoria: VoxEU
Z uwagi na niepewne perspektywy wzrostu i inflacji część gospodarek rozwijających się może stanąć wobec konieczności zawieszenia spłat długu. Światowa społeczność może temu zaradzić poprzez skoordynowaną akcję szybkiego i skutecznego umarzania długów i ich restrukturyzacji.
Dług gospodarek rozwijających się po pandemii