Ewa Rzeszutek

Doktor nauk ekonomicznych, w 2013 r. obroniła pracę doktorską pt. „Makroekonomiczne problemy wyboru systemu kursowego na przykładzie gospodarki polskiej po 1989 roku”. Od wielu lat związana z Narodowym Bankiem Polskim. Pracowała m.in. w Instytucie Ekonomicznym NBP oraz w Departamencie Analiz Ekonomicznych, gdzie zajmowała się przede wszystkim analizami kursu walutowego, koniunktury międzynarodowej oraz zjawiskami w polskim handlu zagranicznym. Jest autorką wielu publikacji oraz prezentacji na temat polityki kursu walutowego w polskiej gospodarce i w jej otoczeniu. Pracownik naukowy w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Absolwentka SGPiS (obecnie SGH). Obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego serwisu Obserwator Finansowy.

 

 


Pandemia nie zmieni naszych zachowań konsumpcyjnych

Pandemia nie zmieni naszych zachowań konsumpcyjnych

Optymizm może być przedwczesny

Optymizm może być przedwczesny

Od węgla do globalnych sieci produkcji

Od węgla do globalnych sieci produkcji

The world is becoming even less predictable

The world is becoming even less predictable

Gospodarki wschodzące wolą płynny kurs walutowy

Gospodarki wschodzące wolą płynny kurs walutowy