Ewa Rzeszutek

Doktor nauk ekonomicznych, w 2013 r. obroniła pracę doktorską pt. „Makroekonomiczne problemy wyboru systemu kursowego na przykładzie gospodarki polskiej po 1989 roku”. Od wielu lat związana z Narodowym Bankiem Polskim. Pracowała m.in. w Instytucie Ekonomicznym NBP oraz w Departamencie Analiz Ekonomicznych, gdzie zajmowała się przede wszystkim analizami kursu walutowego, koniunktury międzynarodowej oraz zjawiskami w polskim handlu zagranicznym. Jest autorką wielu publikacji oraz prezentacji na temat polityki kursu walutowego w polskiej gospodarce i w jej otoczeniu. Pracownik naukowy w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Absolwentka SGPiS (obecnie SGH). Obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego serwisu Obserwator Finansowy.

 

 


Pandemia ujawniła wagę powiązań w gospodarce

Pandemia ujawniła wagę powiązań w gospodarce

Prognozowanie pozwala lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość

Prognozowanie pozwala lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość

Eksportowa transformacja

Eksportowa transformacja

Prezes NBP: Najbardziej prawdopodobny brak zmian stóp proc.

Prezes NBP: Najbardziej prawdopodobny brak zmian stóp proc.

Pandemia zwiększa obecność państwa w gospodarce

Pandemia zwiększa obecność państwa w gospodarce

The pandemic will not change consumers behavior

The pandemic will not change consumers behavior

Pandemia nie zmieni naszych zachowań konsumpcyjnych

Pandemia nie zmieni naszych zachowań konsumpcyjnych

Optymizm może być przedwczesny

Optymizm może być przedwczesny

PKB powinien być środkiem, a nie celem

PKB powinien być środkiem, a nie celem

Od węgla do globalnych sieci produkcji

Od węgla do globalnych sieci produkcji