Marek Pielach

Dziennikarz z 20-letnim stażem. Od 2012 r. w Obserwatorze Finansowym, gdzie początkowo pisał o kryzysie strefy euro, ale lista tematów stale się wydłużała: od budżetu, przez fundusze unijne, po wywiady z noblistami. Ostatnio opisuje przystępnym językiem badania ekonomiczne prowadzone w NBP i stara się jak najwięcej dowiedzieć od samych badaczy. Pracę dziennikarza zaczynał w PAP, później przez lata pracował w działach Opinii najpierw Rzeczpospolitej, później Życia Warszawy i Polski The Times. Jest absolwentem Nauk Politycznych na UW i studiów podyplomowych System Finansowy i Polityka Monetarna organizowanych przez INE PAN i NBP.


Journalist at Obserwator Finansowy specialising in macroeconomics and public finance.

 

Prezes NBP: Inflacja daleko od poziomu, który chcielibyśmy widzieć

Prezes NBP: Inflacja daleko od poziomu, który chcielibyśmy widzieć

Biliony dolarów z budżetu zasypały kryzys

Biliony dolarów z budżetu zasypały kryzys

Nadwyżka przychodów nad kosztami w firmach jeszcze potrwa

Nadwyżka przychodów nad kosztami w firmach jeszcze potrwa

Gospodarka jak po wojnie i to pewien problem

Gospodarka jak po wojnie i to pewien problem

Silny wzrost PKB i wahająca się inflacja

Silny wzrost PKB i wahająca się inflacja

Prezes Glapiński: Kontynuacja polityki NBP najlepsza dla gospodarki

Prezes Glapiński: Kontynuacja polityki NBP najlepsza dla gospodarki

The pandemic has accelerated the business cycle

The pandemic has accelerated the business cycle

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Finanse mogą się trochę zdecentralizować

Finanse mogą się trochę zdecentralizować