Marek Pielach

Dziennikarz z 20-letnim stażem. Od 2012 r. w Obserwatorze Finansowym, gdzie początkowo pisał o kryzysie strefy euro, ale lista tematów stale się wydłużała: od budżetu, przez fundusze unijne, po wywiady z noblistami. Ostatnio opisuje przystępnym językiem badania ekonomiczne prowadzone w NBP i stara się jak najwięcej dowiedzieć od samych badaczy. Pracę dziennikarza zaczynał w PAP, później przez lata pracował w działach Opinii najpierw Rzeczpospolitej, później Życia Warszawy i Polski The Times. Jest absolwentem Nauk Politycznych na UW i studiów podyplomowych System Finansowy i Polityka Monetarna organizowanych przez INE PAN i NBP.


Journalist at Obserwator Finansowy specialising in macroeconomics and public finance.

 

The pandemic has accelerated the business cycle

The pandemic has accelerated the business cycle

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Finanse mogą się trochę zdecentralizować

Finanse mogą się trochę zdecentralizować

Gospodarka okazała się kryzysoodporna

Gospodarka okazała się kryzysoodporna

Prezes NBP: stopy procentowe nie wzrosną, rynek się myli

Prezes NBP: stopy procentowe nie wzrosną, rynek się myli

Powell studzi obawy o inflację

Powell studzi obawy o inflację

Niebezpieczeństwo niepełnego ożywienia

Niebezpieczeństwo niepełnego ożywienia

Prezes NBP: Najbardziej prawdopodobny brak zmian stóp proc.

Prezes NBP: Najbardziej prawdopodobny brak zmian stóp proc.

Dzięki Bogu za stymulus, ale czeka nas dekada słabego wzrostu

Dzięki Bogu za stymulus, ale czeka nas dekada słabego wzrostu