Marek Pielach

Dziennikarz z 20-letnim stażem. Od 2012 r. w Obserwatorze Finansowym, gdzie początkowo pisał o kryzysie strefy euro, ale lista tematów stale się wydłużała: od budżetu, przez fundusze unijne, po wywiady z noblistami. Ostatnio opisuje przystępnym językiem badania ekonomiczne prowadzone w NBP i stara się jak najwięcej dowiedzieć od samych badaczy. Pracę dziennikarza zaczynał w PAP, później przez lata pracował w działach Opinii najpierw Rzeczpospolitej, później Życia Warszawy i Polski The Times. Jest absolwentem Nauk Politycznych na UW i studiów podyplomowych System Finansowy i Polityka Monetarna organizowanych przez INE PAN i NBP.


Journalist at Obserwator Finansowy.

W 2020 r. szukaliśmy bezpieczeństwa w gotówce

W 2020 r. szukaliśmy bezpieczeństwa w gotówce

Wartość aktywów banków wyższa niż polskie PKB

Wartość aktywów banków wyższa niż polskie PKB

Od lockdownu do lockdownu aż do 2022 roku

Od lockdownu do lockdownu aż do 2022 roku

Banks are not playing too safe when granting credits

Banks are not playing too safe when granting credits

MFW: Trwały wzrost PKB tylko po pokonaniu pandemii

MFW: Trwały wzrost PKB tylko po pokonaniu pandemii

A V-shaped recovery is possible, at least for the time being

A V-shaped recovery is possible, at least for the time being

Gospodarce USA wciąż trzeba pomagać

Gospodarce USA wciąż trzeba pomagać

Banki nie dmuchają na zimne przy udzielaniu kredytów

Banki nie dmuchają na zimne przy udzielaniu kredytów

Central bankers: economic recovery will take years

Central bankers: economic recovery will take years

Jackson Hole: W poszukiwaniu utraconej produktywności

Jackson Hole: W poszukiwaniu utraconej produktywności