Marek Pielach

Dziennikarz z 20-letnim stażem. Od 2012 r. w Obserwatorze Finansowym, gdzie początkowo pisał o kryzysie strefy euro, ale lista tematów stale się wydłużała: od budżetu, przez fundusze unijne, po wywiady z noblistami. Ostatnio opisuje przystępnym językiem badania ekonomiczne prowadzone w NBP i stara się jak najwięcej dowiedzieć od samych badaczy. Pracę dziennikarza zaczynał w PAP, później przez lata pracował w działach Opinii najpierw Rzeczpospolitej, później Życia Warszawy i Polski The Times. Jest absolwentem Nauk Politycznych na UW i studiów podyplomowych System Finansowy i Polityka Monetarna organizowanych przez INE PAN i NBP.


Journalist at Obserwator Finansowy.

Central bankers: economic recovery will take years

Central bankers: economic recovery will take years

Jackson Hole: W poszukiwaniu utraconej produktywności

Jackson Hole: W poszukiwaniu utraconej produktywności

Realne jest odbicie w kształcie „V”. Przynajmniej na razie.

Realne jest odbicie w kształcie „V”. Przynajmniej na razie.

Konkurencja w polskim handlu obniża nam ceny

Konkurencja w polskim handlu obniża nam ceny

The European Union will not skimp on combating the crisis

The European Union will not skimp on combating the crisis

Do poziomu PKB sprzed kryzysu wrócimy dopiero w 2022 roku

Do poziomu PKB sprzed kryzysu wrócimy dopiero w 2022 roku

Bankierzy centralni: odbudowa gospodarki potrwa lata

Bankierzy centralni: odbudowa gospodarki potrwa lata

Unia Europejska nie skąpi na walkę z kryzysem

Unia Europejska nie skąpi na walkę z kryzysem

Potrzebna duża odpowiedź fiskalna bez obaw o inflację

Potrzebna duża odpowiedź fiskalna bez obaw o inflację

Bazooki i helikoptery, czyli rządy na ratunek gospodarce

Bazooki i helikoptery, czyli rządy na ratunek gospodarce