Jacek Ramotowski

Jacek Ramotowski

Dziennikarz, zajmujący się od 20 lat rynkami finansowymi, systemem bankowym i problematyką makroekonomiczną. Pisał dla Polskiej Agencji Prasowej, w dzienniku „Nowa Europa”, był korespondentem agencji Reuters i redaktorem naczelnym serwisu ekonomicznego PAP-Biznes. Ma dyplom Mini MBA Uniwersytetu Łódzkiego akredytowany przez University of Maryland.

Jest członkiem kapituły konkursu Obserwatora „Gdyby to zależało ode mnie, to…


Reforma bankowa Bazylea III zakończona

Reforma bankowa Bazylea III zakończona

Jacek Ramotowski
Europejskie stres testy – cios gospodarce mogą zadać rynki

Europejskie stres testy – cios gospodarce mogą zadać rynki

Jacek Ramotowski
Ochrona prywatności w erze cyfrowej

Ochrona prywatności w erze cyfrowej

Jacek Ramotowski
MREL będzie wyzwaniem dla banków i regulatorów

MREL będzie wyzwaniem dla banków i regulatorów

Jacek Ramotowski
In Poland an interest rate hike would expand credit risk

In Poland an interest rate hike would expand credit risk

Jacek Ramotowski
The IMF provides advice on how to avoid another crisis

The IMF provides advice on how to avoid another crisis

Jacek Ramotowski
MFW: Europa jest w punkcie zwrotnym

MFW: Europa jest w punkcie zwrotnym

Jacek Ramotowski
Europejski nadzór wyprawi się za kanał La Manche

Europejski nadzór wyprawi się za kanał La Manche

Jacek Ramotowski
The EU wants to strengthen the system of market supervision

The EU wants to strengthen the system of market supervision

Jacek Ramotowski
Poland needs foreign capital

Poland needs foreign capital

Jacek Ramotowski