Martin Ravallion


Sukces Chin w walce z ubóstwem

Sukces Chin w walce z ubóstwem

Najbiedniejsi nie są w stanie ochronić się przed koronawirusem

Najbiedniejsi nie są w stanie ochronić się przed koronawirusem

Fałszywe argumenty przeciw dochodowi gwarantowanemu

Fałszywe argumenty przeciw dochodowi gwarantowanemu

Do walki z ubóstwem trzeba woli i dobrych programów

Do walki z ubóstwem trzeba woli i dobrych programów