Michał Brzoza-Brzezina

Prof. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina pracuje w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP i w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu ekonomii monetarnej i polityki pieniężnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.


Niedoskonała informacja a cykle koniunkturalne

Niedoskonała informacja a cykle koniunkturalne

Michał Brzoza-Brzezina, Jacek Kotłowski, Grzegorz Wesołowski
Population ageing and the risk of restrictive monetary policy

Population ageing and the risk of restrictive monetary policy

Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Bielecki, Marcin Kolasa
Starzenie się ludności a ryzyko nadmiernie restrykcyjnej polityki pieniężnej

Starzenie się ludności a ryzyko nadmiernie restrykcyjnej polityki pieniężnej

Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Bielecki, Marcin Kolasa
Nowy model - równowagi ogólnej

Nowy model – równowagi ogólnej

Michał Brzoza-Brzezina