Piotr Arak

 

Piotr Arak

Interesuje się mierzeniem wszystkiego, co wartościowe. Chce by w Polsce była realizowana idea „otwartych danych”.  Zawodowo zajmuje się komunikowaniem złożonych procesów gospodarczych, politycznych i społecznych wyrażonych w danych i modelach ekonometrycznych.

Jest laureatem I edycji konkursu Obserwatora Finansowego „Gdyby to zależało ode mnie, to…” w 2012 r.

Jest analitykiem ekonomicznym, obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej był zastępcą dyrektora Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, pracował też w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

 


Women have limited opportunities in a patriarchal labor market

Women have limited opportunities in a patriarchal labor market

Piotr Arak
Poland – a country with a fertility rate lower than China

Poland – a country with a fertility rate lower than China

Piotr Arak
Na patriarchalnym rynku pracy kobiety mają małe szanse

Na patriarchalnym rynku pracy kobiety mają małe szanse

Piotr Arak
Pro-family policy in Poland and around the world

Pro-family policy in Poland and around the world

Piotr Arak
Polska - kraj dzietności niższej niż w Chinach

Polska – kraj dzietności niższej niż w Chinach

Piotr Arak
Światowe wychowanie

Światowe wychowanie

Piotr Arak
Digital semi-illiterates

Digital semi-illiterates

Piotr Arak
Półanalfabeci cyfrowi

Półanalfabeci cyfrowi

Piotr Arak
Taxation of non-existing disable employees

Taxation of non-existing disable employees

Piotr Arak
Podatek od braku niepełnosprawnych

Podatek od braku niepełnosprawnych

Piotr Arak