Analizy i badania​

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Jakub Mućk, Kamila Kuziemska-Pawlak
Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Tomasz Chmielewski, Tomasz Łyziak, Ewa Stanisławska
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Karol Szafranek
Eksport głównym motorem wzrostu gospodarczego w krajach EŚW

Eksport głównym motorem wzrostu gospodarczego w krajach EŚW

Jakub Mućk, Jan Hagemejer
Starzenie się ludności a ryzyko nadmiernie restrykcyjnej polityki pieniężnej

Starzenie się ludności a ryzyko nadmiernie restrykcyjnej polityki pieniężnej

Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Bielecki, Marcin Kolasa
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce

DBE NBP
Czy można było uniknąć boomu i załamania w krajach peryferyjnych strefy euro

Czy można było uniknąć boomu i załamania w krajach peryferyjnych strefy euro

Departament Badań Ekonomicznych