Analizy

cena ropy a kurs USD_otwarcie
Zlozone problemy_srednie poziomy umiejetnosci rozwiazywania_otwarcie
Zywnosc_udzial wydatkow polskich gospodarstw_otwarcie
Mieszkania_procent czynszu_otwarcie
Kredyty walutowe dla fim_otwarcie
Realne stopy zwrotu w panstwach o najwyzszych i najnizszych stopach proce_otwarcie
Wierzyciele USA_otwarcie
W ktorym kraju wybuchnie kryzys_EWI_otwarcie
Najwieksi importerzy chinskich towarow_2016_otwarcie
Udzial zyskow PKB_USA_strefa euro_otwarcie