Maciej Szczepaniuk

Maciej Szczepaniuk

Dziennikarz specjalizujący się w branży energetycznej i transportowej. Zaczynał w 2003 r. w redakcji Rzeczpospolitej, jeszcze w trakcie studiów.

Przez prawie sześć lat był dziennikarzem gospodarczym w Dzienniku Gazecie Prawnej, śledził i opisywał inwestycje infrastrukturalne, prywatyzację oraz rynek energii. Od listopada 2013 r.  jest kierownikiem Wydziału Komunikacji Zewnętrznej w PGE.

Jest absolwentem studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego oraz Studium Podyplomowego Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i NBP.