Nowe trendy

Ludzie z całego świata poszukują w Kopenhadze skutecznych metod zapobiegających dalszemu ociepleniu.
Dzisiejszy świat staje przed ogromnym problemem coraz bardziej ocieplającego się klimatu - Kopenhaga 2009.