Anna Patrycja Czepiel

Anna-Czepiel

Od 2012 roku analityk w Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Do jej szczególnych zainteresowań należy polityka UE w zakresie unijnych inicjatyw społeczno-gospodarczych i zasad funkcjonowania UE, a także problematyka rynku pracy. Jest autorką artykułów naukowych poświęconych m.in. demokracji bezpośredniej oraz unijnych regulacji dotyczących polityki fiskalnej i zatrudnienia.

W 2014 r. została wyróżniona w konkursie Obserwatora Finansowego „Gdyby to zależało ode mnie, to…”.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Uniwersytecie w Genewie.


Nowe ryzyko utraty unijnych funduszy

Nowe ryzyko utraty unijnych funduszy

Porażka europejskich 'Gwarancji dla młodzieży'

Porażka europejskich „Gwarancji dla młodzieży”

No more pies in the sky

No more pies in the sky

Gruszki na wierzbie płazem już nie ujdą

Gruszki na wierzbie płazem już nie ujdą

Lepiej znieść obowiązkowy wkład własny niż utrzymywać MdM

Lepiej znieść obowiązkowy wkład własny niż utrzymywać MdM

Komisja Europejska rozmydla regułę fiskalną

Komisja Europejska rozmydla regułę fiskalną

Program MDM wymaga radykalnych zmian

Program MDM wymaga radykalnych zmian

Komisja Europejska daje liberałom świeczkę, etatystom ogarek

Komisja Europejska daje liberałom świeczkę, etatystom ogarek

Nowa ustawa nie pomoże pracującym bez etatu

Nowa ustawa nie pomoże pracującym bez etatu

Europa à la carte

Europa à la carte