Anna Słabosz-Pawłowska

Ekspert w Departamencie Promocji NBP. Specjalizuje się w tematyce zarządzania gospodarczego, marketingu, psychologii społecznej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw. Absolwentka WZUW i – równolegle – SWPS w Warszawie oraz specjalistycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez te uczelnie. Od 2015 r. pracuje w NBP. Wcześniej związana z sektorami bankowym, kultury i kreatywnym.


Rynku nieruchomości, quo vadis?

Rynku nieruchomości, quo vadis?

Anna Słabosz-Pawłowska