Krzysztof Kutwa

Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego


COVID-19 to mniejszy zwrot z inwestycji w edukację

COVID-19 to mniejszy zwrot z inwestycji w edukację

The great exodus from Central and Eastern Europe

The great exodus from Central and Eastern Europe

Wielki Exodus Europy Środkowo-Wschodniej

Wielki Exodus Europy Środkowo-Wschodniej

Holidays are good for the economy

Holidays are good for the economy

Gospodarka oparta na wolnym od pracy

Gospodarka oparta na wolnym od pracy

Kompetencje przyszłości obroną przed cyfrowym bezrobociem

Kompetencje przyszłości obroną przed cyfrowym bezrobociem

Będziemy żyć długo i szczęśliwie

Będziemy żyć długo i szczęśliwie

Americans work longer hours than Poles do

Americans work longer hours than Poles do

Gdy Amerykanin pracuje, Polak odpoczywa

Gdy Amerykanin pracuje, Polak odpoczywa