Michał Ledóchowski

Młodszy ekonomista w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, interesuje się zawodowo komunikacją, implementacją i mechanizmem transmisji polityki monetarnej oraz globalnymi przepływami kapitału.


Fed wobec nierównomiernego ożywienia gospodarczego

Fed wobec nierównomiernego ożywienia gospodarczego

Polityka pieniężna w czasach zarazy - wyzwania dla gospodarek wschodzących

Polityka pieniężna w czasach zarazy – wyzwania dla gospodarek wschodzących

Wpływ Fed i EBC na przepływy kapitału do gospodarek wschodzących

Wpływ Fed i EBC na przepływy kapitału do gospodarek wschodzących

Jackson Hole: Fed modyfikuje strategię polityki pieniężnej

Jackson Hole: Fed modyfikuje strategię polityki pieniężnej