Milica Milojević

Milica Milojević jest analitykiem ekonomicznym oraz dziennikarzem ekonomicznym z doświadczeniem korporacyjnym, bankowym i konsultingowym. Pisała artykuły o gospodarce monetarnej i politycznej, a także z zakresu historii ekonomicznej Serbii i Bałkanów.


Young people in Southeast Europe and their economic prospects

Young people in Southeast Europe and their economic prospects

Milica Milojević
Kredyty hipoteczne na Bałkanach Zachodnich

Kredyty hipoteczne na Bałkanach Zachodnich

Milica Milojević
CHF-denominated mortgages in Western Balkans

CHF-denominated mortgages in Western Balkans

Milica Milojević
Serbia to increase its gold reserves

Serbia to increase its gold reserves

Milica Milojević
The Battle for Volkswagen in the Balkans

The Battle for Volkswagen in the Balkans

Milica Milojević
BiH’s membership in WTO

BiH’s membership in WTO

Milica Milojević
Kopaonik Business Forum 2019

Kopaonik Business Forum 2019

Milica Milojević
Young people and their status in Serbia

Young people and their status in Serbia

Milica Milojević
Did growth of Serbia get enough funds in the 2019 budget?

Did growth of Serbia get enough funds in the 2019 budget?

Milica Milojević
Chinese investment in Serbia

Chinese investment in Serbia

Milica Milojević