Milica Milojević

Milica Milojević jest analitykiem ekonomicznym oraz dziennikarzem ekonomicznym z doświadczeniem korporacyjnym, bankowym i konsultingowym. Pisała artykuły o gospodarce monetarnej i politycznej, a także z zakresu historii ekonomicznej Serbii i Bałkanów.


Average salary in Serbia – the elusive EUR500

Average salary in Serbia – the elusive EUR500

Milica Milojević
The future of Agrokor is between business and geopolitics

The future of Agrokor is between business and geopolitics

Milica Milojević
Kopaonik Business Forum – the most important forum in Serbia

Kopaonik Business Forum – the most important forum in Serbia

Milica Milojević
Difficult future of the largest Serbian agricultural company

Difficult future of the largest Serbian agricultural company

Milica Milojević
Privatization of Belgrade’s “Nikola Tesla” airport

Privatization of Belgrade’s “Nikola Tesla” airport

Milica Milojević
Employment statistics in Serbia: methods and manipulation

Employment statistics in Serbia: methods and manipulation

Milica Milojević