Obserwator Finansowy


Inwestycje maleją, chociaż pieniędzy coraz więcej

Inwestycje maleją, chociaż pieniędzy coraz więcej

Przegląd literatury nt. wpływu polityki publicznej na współczynnik Giniego

Przegląd literatury nt. wpływu polityki publicznej na współczynnik Giniego

Rządy jak banki, chętniej pomagają firmom większym i znanym

Rządy jak banki, chętniej pomagają firmom większym i znanym

Ruch lotniczy i produkcja ropy naftowej

Ruch lotniczy i produkcja ropy naftowej

Zderzenie biznesu z ochroną danych

Zderzenie biznesu z ochroną danych

Polski konsument coraz bliżej średniej unijnej

Polski konsument coraz bliżej średniej unijnej

Wskaźniki dzietności w krajach europejskich

Wskaźniki dzietności w krajach europejskich

Ponieść koszty czy przeboleć straty

Ponieść koszty czy przeboleć straty

Objawy kryzysu według wielkości przedsiębiorstw

Objawy kryzysu według wielkości przedsiębiorstw

Inflacja mieszka w morskich portach

Inflacja mieszka w morskich portach